Docenten VO

Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen, zijn of haar talenten te ontdekken en de middelen te verwerven om een zelfstandig bestaan op te bouwen.  Jongeren hier in Nederland en ondernemende mensen in ontwikkelingslanden.

Met Day for Change gaan leerlingen als bewuste ondernemers aan de slag. Wij dagen ze uit om, met een microkrediet als startkapitaal, een kleine onderneming op te zetten en het startkapitaal te vermeerderen. Met de winst steunen zij inclusive finance projecten in ontwikkelingslanden gericht op het verbeteren van financiële dienstverlening en educatie. Jongeren hier verwerven kennis over ondernemen en wereldburgerschap. Mensen in ontwikkelingslanden krijgen de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen. Twee vliegen in één klap!

Day for Change Actie in het Voortgezet Onderwijs

De Day for Change Actie is ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de lessen komen de thema’s wereldburgerschap, ondernemerschap en omgaan met geld aan bod. Jongeren worden zich bewust van de waarde van geld, zowel in hun eigen leven als in het leven van anderen. Naast bewustwording ontwikkelen ze hun sociale en ondernemende vaardigheden. En ze ervaren dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere wereld.

Aansluiting bij  kerndoelen en vakken

Het project sluit aan bij de kerndoelen van de verschillende domeinen, maar ook bij afzonderlijke vakken, zoals:

  • Economie
  • Management & organisatie
  • Mens & maatschappij
  • Aardrijkskunde

De actie is modulair opgebouwd, vakoverstijgend en flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen, maar bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (meestal 4 tot 6 weken). Het is ook mogelijk de Day for Change Actie in te zetten tijdens een projectweek. We noemen dit de Day for Change Challenge. In overleg kunnen we bekijken hoe het programma bij u op school het beste ingepast kan worden in het curriculum. Wij leveren maatwerk.

Kosten

Scholen in het voortgezet onderwijs betalen € 75,- inschrijfgeld (excl. verzendkosten). Hiervoor ontvangen zij een handleiding voor de docenten. In dit bedrag is eveneens de vergoeding opgenomen voor de administratiekosten met betrekking tot het microkrediet dat tijdens de actie beschikbaar wordt gesteld aan de school (€ 5,- microkrediet per deelnemende leerling). Gedurende deelname aan de Day for Change Actie zijn wij telefonisch en per e-mail beschikbaar om ondersteuning te verlenen.

De kosten voor het werkboek bedragen € 1,50 per werkboek. Deze is digitaal of in een printversie verkrijgbaar. In de digitale versie kunnen leerlingen de werkbladen digitaal invullen.

Een medewerker van Day for Change kan, tegen vergoeding, langskomen voor het geven van een gastles over:

  • Microkrediet en Inclusive Finance
  • Ondernemen
  • Omgaan met geld

De kosten voor een gastles bedragen € 150,- per uur incl. reiskostenvergoeding. Elk extra lesuur dat op dezelfde dag aansluitend gegeven kan worden, kost € 50,-. Per gastles mogen maximaal 40 leerlingen tegelijkertijd deelnemen. Wij werken bij voorkeur met groepen van circa 25 leerlingen. Deze kosten zijn een richtlijn, we maken graag een offerte op maat.

Sponsoring

Om voor zoveel mogelijk scholen deelname aan de actie mogelijk te maken zoekt Day for Change waar mogelijk sponsors in het bedrijfsleven die de kosten van uitvoering voor hun rekening willen nemen. Het bedrijf adopteert dan als het ware een school. Is jullie school gevestigd in een deel van Nederland waar nog geen sponsors vanuit het bedrijfsleven zijn? Wij zetten ons graag, samen met jullie in om die sponsor alsnog te vinden. Mocht dit niet lukken? Geen man overboord. Het is ook mogelijk de Day for Change Actie met behulp van de docentenhandleiding en het werkboek voor de leerlingen zelfstandig uit te voeren.

Rabobank

Day for Change werkt op dit moment vooral samen met de Rabobank en doet dat al in 18 werkgebieden in Nederland. Dankzij de ondersteuning van de lokale Rabobank kunnen scholen in deze regio’s vrijwel kosteloos deelnemen aan de Day for Change Actie en gebruik maken van een ruim aanbod aan gastlessen. Informeer of jouw school gevestigd is in het werkgebied van een Rabobank waar Day for Change mee samenwerkt.

Inschrijven

Wil je met jouw school/klas deelnemen aan Day for Change, vul dan het inschrijfformulier op de site in. Wij nemen contact op om jullie wensen te bespreken en de eventuele kosten in kaart te brengen. Je kan ons natuurlijk ook bellen of mailen voor een nadere kennismaking.

Tot slot:

Ondernemerschapsonderwijs in de context van ontwikkelingssamenwerking leidt een generatie ondernemende wereldburgers op, die in staat zijn om kansen te grijpen zowel in relatie tot het verwerven van een eigen inkomen als in relatie tot het creëren van sociale verandering: ‘’Zo is het leven aan de andere kant van de wereld’’, maar ook ‘’ik kan iets doen, ik kan iets betekenen’’. Zo zet Day for Change zich in om hier én daar ondernemerschap te bevorderen!

 

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief