Wereldburgerschap in de praktijk

Ben je als aardrijkskunde docent op zoek naar een leerzaam project dat goed aansluit op de actualiteit en het curriculum? Met de Day for Change Actie vertalen we wereldburgerschap naar de praktijk!

Meer dan ooit ervaren we dat alles met elkaar verbonden is. Armoede, globalisering, klimaatverandering, een gezondheidscrisis én economische ontwikkeling. Onze keuzes beïnvloeden de wereld. Hoe laat je leerlingen aan de slag gaan met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen én al lerend een concrete bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling? Day for Change maakt het mogelijk.

In het kort:

De Day for Change Actie is een uniek educatie-project over wereldburgerschap en duurzaam ondernemen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet een eigen duurzame onderneming. De winst die zij maken, komt ten goede aan ondernemende mensen wereldwijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Meer algemene informatie over het lesmateriaal, de kosten, tijdsinvestering en uitvoering van de Day for Change Actie vind je hier! 

Leerdoelen

De Day for Change Actie sluit aan bij vier van de negen kernbegrippen voor de onder- en bovenbouw en een groot deel van de bijbehorende leerdoelen:

  • Doel 1: Burgerschap
  • Doel 2: Duurzaamheid
  • Doel 4: Globalisering
  • Doel 5: Arm en Rijk

Het project wordt geregeld vakoverstijgend aangeboden. Door de combinatie te maken van aardrijkskunde met bijvoorbeeld economie, Nederlands of CKV komt er meer tijd en ruimte vrij in het rooster. Bovendien is het voor de leerlingen leerzaam om vanuit verschillende invalshoeken met het project bezig te zijn.

Wij bieden ook een op zichzelf staande gastles wereldburgerschap aan. Meer informatie vind je hier. 

Contact

Als je vragen hebt kan je altijd vrijblijvend contact opnemen. Ben je enthousiast maar is er op dit moment geen ruimte voor Day for Change in je lesprogramma?

Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief!

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief