Jaarverslagen

Download hier de jaarverslagen en jaarcijfers van Day for Change(pdf). De jaarcijfers zijn opgesteld en gecontroleerd door een daartoe bevoegd accountants. Een kopie van de accountantsverklaring en/of een door het bestuur getekende jaarrekening is op verzoek ter inzage verkrijgbaar. Sinds 2013 werkt Stichting Day for Change met een gebroken boekjaar van 1 augustus t/m 31 juli.

Definitieve jaarrekening 2020-2021

Definitieve jaarrekening 2019-2020

Definitieve jaarrekening 2018-2019

Jaarverslag 2016-17 & 2017-18

Definitieve jaarrekening 2017- 2018

Definitieve jaarrekening 2016 -2017

Jaarverslag 2015-2016

jaarverslag-2014-2015

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

In het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks een verantwoordingsverklaring opstelt. In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoording af over de principes van goed bestuur, te weten: ‘Toezicht houden, besturen en uitvoeren’, ‘Optimale besteding van middelen’ en ‘Omgang met belanghebbenden’. Stichting Day for Change streeft ernaar zo goed mogelijk invulling te geven aan de intenties die in deze drie principes zijn verwoord.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief