Jaarverslagen

Alles weten over de organisatie en activiteiten van Day for Change? Download hier de jaarverslagen (pdf). De jaarverslagen  zijn opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen en gecontroleerd door een door toe bevoegd accountants. Een kopie van de accountantsverklaring is op verzoek per mail verkrijgbaar.

Jaarverslag 2016-17 & 2017-18

Definitieve jaarrekening 2017- 2018

Definitieve jaarrekening 2016 -2017

Jaarverslag 2015-2016

jaarverslag-2014-2015

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

 

In het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks een verantwoordingsverklaring opstelt. In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoording af over de principes van goed bestuur, te weten: ‘Toezicht houden, besturen en uitvoeren’, ‘Optimale besteding van middelen’ en ‘Omgang met belanghebbenden’. Stichting Day for Change streeft ernaar zo goed mogelijk invulling te geven aan de intenties die in deze drie principes zijn verwoord.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief