Dit schooljaar

De Day for Change Actie is wereldburgerschap in de praktijk. Terwijl Nederlandse leerlingen met een klein beetje geld leren om op een duurzame manier meer geld te verdienen, geven ze, tegelijkertijd, een ander de kans het zelfde te doen. Day for Change besteedt het geld dat leerlingen in Nederland verdienen aan het stimuleren van ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zo krijgen mensen wereldwijd de kans op  een duurzame manier een goed leven op te bouwen.

Dit schooljaar steunt Day for Change twee projecten met het door de leerlingen verdiende geld. Hieronder lees je meer informatie over beide projecten.

Project 1: Jonge ondernemers in Oeganda

Dit schooljaar doneert Day for Change € 15.000,- naar de organisatie ICCO. Deze organisatie steunt hier jonge ondernemers in Oeganda mee.

Steun aan jonge ondernemers in Oeganda. Waarom is dit nodig?

Maar liefst 75% van de Oegandese bevolking is onder de 30 jaar en er heerst hoge jeugdwerkloosheid. Ondernemerschap en plattelandsontwikkeling zijn daarom erg belangrijk. Ondernemende jongeren in Oeganda hebben te maken met uitdagende omstandigheden. Veel door jongeren opgezette bedrijven lukt het niet om te blijven bestaan. De jongeren missen zakelijke kennis, ondernemerschapsvaardigheden, netwerken en toegang tot financiering.

Hoe gaan deze ondernemers om met het Corona virus en wat voor invloed heeft dit op hun bedrijfsvoering? Lees het verhaal van Judith.

Programma

Doelstelling: 1.000 jongeren op het platteland van Oeganda in staat stellen om hun agrarische bedrijven in stand te houden en te laten groeien, en daarmee 850 nieuwe banen te creëren.

 • Locatie: het district Nebbi en de sub-regio Lango in Noord-Oeganda.
 • Doelgroep: 1.000 jonge ondernemers (18 – 35 jaar) met een agri-business in het district Nebbi of de regio Lango, die minimaal 1 jaar bestaat en een omzet heeft van minimaal USD 2000 per jaar.Olie persen uit pinda’s
 • Type jongeren/bedrijfjes: veel jongeren in de landbouw in Nebbi/Lango zijn vroegtijdige schoolverlaters. De meeste bedrijfjes richten zich op akkerbouw (van bijvoorbeeld mais, sorghum en rijst) of veeteelt. Een deel handelt in agrarische producten, of in daarvoor benodigde ‘inputs’ zoals zaden en kunstmest. Een klein deel richt zich op het verwerken van agrarische producten (zoals het malen van granen, het branden van koffie, het verwerken van cassave tot chips en het persen van olie uit noten en zaden), opslagfaciliteiten (‘storage’) of verhuur van tractoren. De meeste bedrijfjes zijn informeel.
 • Duur: driejarig programma, van januari 2019 – december 2021.
 • Activiteiten:
Olie persen uit pinda’s
 1. Promotie, werving en selectie van 1.000 jonge ondernemers (35% vrouw) in 3 groepen.
 2. Training: 1.000 geselecteerde jongeren/bedrijfjes krijgen 3-daagse ondernemerschapstraining (o.a. financieel management, marketing, personeelsmanagement, customer care, pitchen voor financiering). Een verdere selectie van 300 jonge ondernemers krijgt een gespecialiseerde marketing training.
 3. Mentorschap: 300 jonge ondernemers krijgen regelmatige en langdurige hulp van een mentor om de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren (100-200 succesvolle ondernemers worden hiervoor geselecteerd en ontvangen 1-daagse training, helpen elk 2-3 jongeren in eigen omgeving en een zelfde type onderneming).
 4. Financiële diensten: de jonge ondernemers krijgen hulp bij toegang tot krediet (pitch events met geselecteerde financiële instellingen).

Voortgang programma 

Na een mediacampagne en oproep om in te schrijven is de eerste groep ondernemers in augustus 2019 geselecteerd. De eerste trainingen hebben plaats gevonden. Het jaar 2019 was het eerste jaar van het High Flyers Project in Oeganda. Benieuwd naar de eerste resultaten? Lees dan verder op de pagina ‘Voortgang steun aan jonge ondernemers in Oeganda‘.

Dankjewel dat je met Day for Change deze jonge ondernemers in Oeganda steunt. Meer weten en op de hoogte blijven? Houd onze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Project 2: Leave no girl behind – Malawi

Dit schooljaar gaat er € 15.000,- naar de organisatie Aflatoun International. Deze organisatie steunt hier meisjes en jonge vrouwen in Malawi mee.

In het kort:

Leave no girl behind: empowerment van adolescente meisjes in Malawi door middel van sociaal en financieel onderwijs

 • 1.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 10 – 24 jaar oud) krijgen gender-mainstream sociale en financiële educatie met behulp van Aflateen+ lesmateriaal.
 • Het project wordt op 10 basisscholen en 10 middelbare scholen uitgevoerd op het platteland in Malawi.

Lees meer over de voortgang van de steun aan meisjes in Malawi.

Waarom dit project?

Dit project wil het bewustzijn rondom het recht op onderwijs voor meisjes vergroten. Door een platform te bieden waar adolescente meisjes kwesties kunnen bespreken die gevolgen hebben voor hun opleiding en die hen economisch en sociaal in staat stelt controle te nemen over hun leven.

Malawi worstelt met de gevolgen van huwelijken op jonge leeftijd en culturele praktijken zoals het bruidsschat-systeem beperken de toegang van meisjes tot onderwijs én hun seksuele en reproductieve rechten. Ouders moedigen hun dochters aan om te trouwen voordat ze het basisonderwijs hebben afgerond. Hierdoor lopen veel meisjes het risico seksueel overdraagbare infecties op te lopen, waaronder hiv en vroege zwangerschap. Naar schatting trouwt 50% van de meisjes vóór de leeftijd van 18 jaar, 9% is al getrouwd als ze 15 jaar worden. En 20% van de meisjes in schoolgaande leeftijd gaat niet naar school.

Hoewel Malawi gendergelijkheid heeft bereikt voor de onderbouw van de basisschool, zijn er nog steeds grote verschillen tussen jongens en meisjes in de bovenbouw van de lagere school en in het middelbaar onderwijs. In vergelijking met jongens, stopt een groter deel van de meisjes met school en ze verlaten vaak het onderwijs zonder te kunnen lezen en rekenen .

Betrokken organisaties?

Aflatoun International is een in Nederland gevestigde NGO die sociaal en financieel onderwijs aanbiedt aan kinderen en jongeren wereldwijd. Via een netwerk van 275 partners en 35 overheden bereikt de organisatie elk jaar 8,6 miljoen kinderen en jongeren in meer dan 100 landen. Aflatoun International maakt hoogwaardige lesprogramma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, die kunnen worden aangepast naar lokale behoeften. Daarnaast krijgen leraren training en doet Aflatoun onderzoek om de kwaliteit en effectiviteit van de programma’s te evalueren.

Hope for Relief – Malawi is een lokale NGO met een focus op kinderen en jongeren. De door jongeren geleide organisatie heeft met succes onderwijs- en gezondheidsgerelateerde projecten mogelijk gemaakt die gericht zijn op de jonge bevolking van de districten Rumphi en Chitipa in Noord-Mala:

 • Uitdelen herbruikbaar maandverband aan meisjes met beperkte financiële middelen op basisscholen en middelbare scholen.
 • Bijeenkomsten organiseren om het bewustzijn rondom het recht op onderwijs voor meisjes te vergroten
 • Faciliteren van bijeenkomsten tussen ouders, moeders en leerkrachten over kwesties die verband houden met het recht van meisjes op onderwijs.

Programma

 • 1.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 10 – 24 jaar oud) gender-mainstream sociale en financiële educatie bieden met behulp van Aflateen+ lesmateriaal.
 • In totaal wordt het project op 10 basisscholen en 10 middelbare scholen uitgevoerd op het platteland van Malawi.

Doel Aflateen+ lesmateriaal:

 • gendergelijkheid bevorderen
 • leermiddelen bieden over seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)
 • levensvaardigheden en financiële educatie

Het programma stelt de sociale en economische empowerment van vrouwen en meisjes centraal bij het bereiken van gendergelijkheid. Het moedigt vrouwen en meisjes aan om controle over hun eigen leven te nemen door sociale en financiële vaardigheden te verwerven, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfredzaamheid te ontwikkelen: adolescente meisjes moeten economisch en sociaal in staat zijn om zichzelf te onderhouden.

Moedergroepen

Het project biedt het educatieve programma Aflateen+ aan binnen de moedergroepen van het Rumphi-district, waardoor de moedergroepen beter in staat zijn ervoor te zorgen dat jonge meisjes op school blijven. Moedergroepen worden voor elke school opgericht. In deze groepen zitten vrouwen die het potentieel hebben om jonge meisjes te ondersteunen door als rolmodel op te treden, de meisjes te motiveren en waar nodig door te verwijzen naar seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.

Platteland

Het project richt zich op de plattelandsgebieden van  Chikulamayembe en Mwankhunikila in het Rumphi-district in de noordelijke regio van Malawi.

Activiteiten en verwachte resultaten

Project activiteiten:

 1. Oprichting van 20 Aflatoun-jeugdclubs in moedergroepen
 2. Contextualisering en vertaling Aflatoun lesmateriaal
 3. Training 60 moedergroep mentoren / begeleiders in het (les)geven van de Aflateen + actieve leermethode en pedagogische onderwijsmethode.
 4. Vieren van de dag van het Afrikaanse kind en de Wereld Aflatoun-dag
 5. Faciliteren van tweejaarlijkse Community Review Meetings
 6. Organiseren van bijeenkomsten: informatie en best practices delen, benaderingen van gedeelde uitdagingen bespreken en innovaties in de programmering identificeren.
 7. Faciliteren van de samenwerking tussen de moedergroepen, de kinderbeschermingen en community-politie-eenheden

Verwachte resultaten

 1. Verbeterd bewustzijn onder de meisjes en geselecteerde Rumphi-districtsgemeenschappen over kwesties die verband houden met de rechten van meisjes en de belemmeringen m.b.t. de toegang tot onderwijs voor meisjes;
 2. Versterkte communicatie tussen moedergroepen en lokale overheidsprogramma’s om effectief te reageren op rechtenschendingen van vrouwen, mannen, meisjes en jongens;
 3. Toename van het aantal meisjes die sociaal en economisch in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen en zichzelf te onderhouden;
 4. Verminderde genderongelijkheid bij toegang tot- en controle over de middelen en voordelen van de gemeenschapsinfrastructuur.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief