Dit schooljaar

De Day for Change Actie is wereldburgerschap in de praktijk. Terwijl Nederlandse leerlingen met een klein beetje geld leren om op een duurzame manier meer geld te verdienen, geven ze, tegelijkertijd, een ander de kans het zelfde te doen. Day for Change besteedt het geld dat leerlingen in Nederland verdienen aan het stimuleren van ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Zo krijgen mensen wereldwijd de kans op  een duurzame manier een goed leven op te bouwen.

Schooljaar 2021-22 Hope for Relief Malawi

Hope for Relief is een lokale organisatie die in 2013 van start is gegaan in het noorden van Malawi. Het doel van de organisatie is de positie van vrouwen, meisjes en jongeren te verbeteren. Met name op het gebied van gezondheid en onderwijs. Voor meer informatie: www.hope4reliefmw.org.

Genderdiscriminatie in Malawi

In Malawi trouwt naar schatting 50% van de meisjes voor zij 18 jaar oud zijn. 9% is getrouwd tegen de tijd dat zij 15 jaar oud zijn. 20% van de meisjes gaat niet naar school. Deze situatie is nog slechter voor meisjes met een handicap. De meeste ouders sturen hun kwetsbare kinderen helemaal niet naar school. 

Malawi heeft altijd een hoog percentage schoolverlaters onder meisjes gekend. Dit is verergerd in de COVID-19 periode. Meer dan 22.000 meisjes zijn een vroeg huwelijk aangaan en of zwanger geworden in de periode april tot september 2020. Ook wordt er een toename gezien van (huiselijk) geweld tegen meisjes en vrouwen.

Patriarchale cultuur

In het Rumphi-district worden mannen belangrijker geacht dan vrouwen en meisjes. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen minder of helemaal geen macht hebben om eigendommen, zoals land, te bezitten. De cultuur versterkt onrechtvaardige normen rond gender, macht en mannelijkheid. 

Vaak worden vrouwen en meisjes gezien als handelswaar, een bezit van de man. Zodra een man een bruidsprijs (chikole) heeft betaald om met een vrouw te trouwen, wordt zij samen met haar kinderen eigendom van de familie van de man. Wanneer de man overlijdt, grijpt zijn naaste familie het eigendom van de overledene. De vrouw en kinderen blijven in armoede achter.

Ook kind-huwelijken en huiselijk geweld komen nog steeds veel voor in Rumphi. 80% van de moeders van de meisjes waar Hope for Relief mee werkt, meldden dat zij in de afgelopen twee maanden te maken hebben gehad met seksueel geweld en discriminatie. 

Financiële onafhankelijkheid

Hope for Relief wil het geweld tegen gehandicapte meisjes/vrouwen en tienermoeders tegengaan. Door de (tiener-) moeders te ondersteunen om financieel onafhankelijk te worden en zo te ontsnappen aan geweld en discriminatie. De meisjes en vrouwen krijgen scholing en ondersteuning bij het opzetten van een bedrijfje. Met de inkomsten uit dit bedrijf kunnen zij zichzelf en hun kwetsbare kinderen onderhouden

De opbrengsten uit de Day for Change Actie

Met de bijdrage uit de Day for Change Actie worden 50:

  • kleinschalige bedrijfjes gestart, zoals kleermakerijen, kapperszaken of winkels waar batterijen met zonne-elektriciteit opladen
  • (tiener-) moeders van gehandicapte meisjes ingeschreven in een beroepsvaardigheidstraining, 
  • sets materialen zoals naaimachines en kappersuitrusting aangeschaft als start-up of met behulp van een microkrediet verkregen
  • En 4 business management en ondernemerschap sessies gehouden voor de deelnemende moeders.

 

African-Malawi-Poverty-People-Africa-5274084
Bron: maxpixel.net

Schooljaar 2021 -22 People Pensions Trust Ghana

In Den Haag maakt sponsor Aegon het mede mogelijk dat 8 klassen van de Johan de Witt Scholengroep mee kunnen doen met de Day for Change Actie. De opbrengsten van de leerlingen van het Johan de Witt gaan naar een organisatie die goed in het straatje past van zowel Day for Change als Aegon: de micropensioen organisatie People’s Pension Trust Ghana.

Ghana

Ghana ligt in west Afrika. Voor het merendeel van de 26 miljoen inwoners van Ghana is het niet mogelijk te sparen voor de toekomst. Daarnaast bestaat er geen AOW. De inwoners van Ghana krijgen dus geen geld van de overheid als zij stoppen met werken. Veel van hen zijn daardoor afhankelijk van anderen en vallen terug in armoede na hun werkende leven of ze moeten blijven werken tot hun dood.

People’s Pension Trust

People’s Pension Trust in Ghana biedt de mensen in de informele sector (80% van de economie) de kans om een pensioen op te bouwen (dus te sparen) zodat zij ook na hun werkende leven in hun eigen basisbehoefte kunnen voorzien.

Inclusive Finance: van microkrediet tot financiële educatie

Day for Change vindt dat iedereen het recht heeft zich te ontwikkelen, zijn of haar talenten te ontdekken en de middelen te verwerven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat geldt voor (jonge) mensen hier én voor ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Toegang tot een betaal- of spaarrekening, verzekering of pensioen kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van een mens. Onze Koningin Maxima is dat heel erg met Day for Change eens. Als ‘Special Advocate for Inclusive Finance for Development’ voor de Verenigde Naties werkt zij samen met andere landen en organisatie om wereldwijd ook voor de allerarmsten de toegang tot fatsoenlijke financiële dienstverlening mogelijk te maken.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief