Kameroen: sociale onderneming voor dovenonderwijs

10 juli, 2024

In schooljaar 2023-24 steunt Day for Change via Wilde Ganzen een mooi project in Kameroen. Door het opzetten van een sociale onderneming wordt een school voor dove kinderen ondersteund!

Het project heeft als doel om blijvende oplossingen te bieden voor onderwijsuitdagingen en voedselonzekerheid in gezinnen met kinderen met een beperking in Mbingo, Kameroen. De crisissituatie in Engelstalig Kameroen zorgt voor veel schooluitval onder kinderen met een beperking. Arme families hebben een gebrek aan eten en er is weinig werk. Veel gezinnen in de regio staan in overlevingsstand en richten zich op veilige huisvesting en voldoende voedsel. Dit gaat ten koste van de scholing van kinderen. Door de crisis zijn veel kinderen al lang niet naar school geweest, wat het moeilijker maakt om terug te gaan naar school.

Kippenboerderij

Dit kleine & concrete project gaat verschil maken voor de gezinnen van 56 kinderen van de inclusieve dovenschool in Mbingo. Er wordt geïnvesteerd in een sociale onderneming: een kippenboerderij. Hierdoor krijgt de gemeenschap niet alleen toegang tot eieren en kippenvlees, maar de inkomsten van de sociale onderneming worden geïnvesteerd in de school. Dit komt dus ook het onderwijs voor de dove kinderen ten goede. Acht ouders van kinderen met een beperking zullen via het project ook zelf kuikens krijgen om thuis te kunnen houden. Tenslotte biedt de boerderij werkgelegenheid aan vier personen en krijgen jongeren (met een beperking) de kans om op de boerderij het vak van kippenboer te leren.

Toekomst

Het plan is om in de toekomst vier units te ontwikkelen voor het kippenbedrijf, wat een vaste inkomstenbron zal worden voor Mbingo. Voor nu is het doel om met één unit te beginnen en de winst te herinvesteren voor verdere uitbreiding: De totale begroting van het project bedraagt € 54.379. Day for Change draagt dit schooljaar €4617,- bij.

Kameroen

Kameroen is een land in West Afrika en heeft  meer dan 23 miljoen inwoners. 35% van de bevolking is onder de 18 jaar. De gemiddelde levensverwachting is 48 jaar. 50% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar doet aan kinderarbeid.

Kameroen heeft net als andere Afrikaanse landen te maken met een stijgende armoede. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De economie steunt vooral op de landbouw. Naast voedingsgewassen zoals maïs, bonen, telen ze tevens koffie, katoen, rubber, bananen en cacao voor de export.

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen zet zich al 67 jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen zij niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang.

Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers in samenwerking met Nederlandse stichtingen, zoals Day for Change. Wilde Ganzen ondersteunt met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen we aanpakkers die aan de slag gaan om hun gemeenschap vooruit te helpen met de aanleg van sociale voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.

Jaarlijks steunt Wilde Ganzen zo honderden kleinschalige projecten. Voor een blijvend resultaat maken zij zich daarbij sterk voor duurzaamheid en zelfredzaamheid.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief