Over ons

Visie

Day for Change heeft de overtuiging dat toegang tot fatsoenlijke financiële dienstverlening, ‘inclusive finance’ een basisrecht is. Noodzakelijk om mensen en gemeenschappen de kans te geven een duurzame verbetering in hun leefomstandigheden te bewerkstelligen. Alleen zo kunnen steeds meer mensen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Missie

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Onze ambitie is om mensen hier en daar een handelingsperspectief te bieden. Onze focus ligt op het toegankelijk maken van financiële dienstverlening. Enerzijds door het vergroten van de kennis over en steun in Nederland voor inclusive finance, als instrument om de beoogde economische ontwikkeling te stimuleren. Anderzijds door concreet bij te dragen aan inclusive finance projecten in ontwikkelingslanden.

Voor Day for Change staat voorop, dat armoedevermindering niet alleen tot stand komt door wat ‘daar’ gebeurt, maar ook door wat ‘hier’ gebeurt.

Onze overtuiging is, dat iedereen het recht heeft zich te ontwikkelen, zijn of haar talenten te ontdekken en de middelen te verwerven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. We hebben dit vertaald in educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Zo zetten we ons in om hier én daar ondernemerschap te bevorderen. HIER zijn we actief op scholen en werven we fondsen die we gebruiken om DAAR een bijdrage te leveren aan inclusive finance projecten en economische ontwikkeling.

Day for Change is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Day for Change meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Conform de richtlijnen van het CBF publiceren wij de Statuten de stichting zoals vastgesteld bij de oprichting.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief