Over ons

Visie

Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem. Goed voor mens, dier en de planeet. Wij hebben de overtuiging dat toegang tot fatsoenlijke financiële dienstverlening, ‘inclusive finance’ een basisrecht is. Noodzakelijk om mensen en gemeenschappen de kans te geven een duurzame verbetering in hun leefomstandigheden te bewerkstelligen. Alleen zo kunnen steeds meer mensen een zelfstandig bestaan op bouwen.

Missie

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Onze ambitie is om mensen hier en daar een handelingsperspectief te bieden. Onze focus ligt op het toegankelijk maken van financiële dienstverlening. Enerzijds door het vergroten van de kennis over en steun in Nederland voor inclusive finance, als instrument om de beoogde economische ontwikkeling te stimuleren. Anderzijds door concreet bij te dragen aan inclusive finance projecten in ontwikkelingslanden.

Hier en daar

Voor Day for Change staat voorop, dat armoedevermindering niet alleen tot stand komt door wat ‘daar’ gebeurt, maar ook door wat ‘hier’ gebeurt.

Onze overtuiging is, dat iedereen het recht heeft zich te ontwikkelen, zijn of haar talenten te ontdekken en de middelen te verwerven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. We hebben dit vertaald in educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Zo zetten we ons in om hier én daar ondernemerschap te bevorderen. HIER zijn we actief op scholen en werven we fondsen die we gebruiken om DAAR een bijdrage te leveren aan inclusive finance projecten en economische ontwikkeling.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Met het educatieprogramma, de Day for Change Actie, levert Day for Change ook een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN).

Wij richten ons specifiek op de volgende doelen:

 

CBF Erkend Goed Doel

Day for Change is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan  strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Day for Change meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Conform de richtlijnen van het CBF publiceren wij de statuten van de stichting .

Hier vind je het privacy statement van Day for Change.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief