Over ons

Visie

Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en de planeet voorwaarde is voor een wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen, binnen de grenzen van de aarde. We laten kinderen en jongeren kennis maken met duurzaam ondernemerschap, nadenken over hun plaats in de wereld en hun economisch handelen. Zo werken we aan de vorming van een generatie bewuste wereldburgers die in staat is om kansen te grijpen, zowel in relatie tot het verwerven van een eigen inkomen als in relatie tot het bereiken van maatschappelijke verandering.

We richten ons op bewustwording en het vergroten van inzicht en kennis die vervolgens (op termijn) wordt vertaald in een veranderde houding en gedrag met betrekking tot het belang van duurzame economische ontwikkeling, bij zowel docenten als leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Hier en daar

Voor Day for Change staat voorop, dat armoedevermindering niet alleen tot stand komt door wat ‘daar’ gebeurt, maar ook door wat ‘hier’ gebeurt.

Onze overtuiging is, dat iedereen het recht heeft zich te ontwikkelen, zijn of haar talenten te ontdekken en de middelen te verwerven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. We hebben dit vertaald in educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Zo zetten we ons in om hier én daar duurzaam ondernemerschap te bevorderen. HIER zijn we actief op scholen en werven we fondsen die we gebruiken om DAAR een bijdrage te leveren aan inclusive finance projecten en duurzame economische ontwikkeling.

Met het educatieprogramma, de Day for Change Actie, levert Day for Change ook een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN).

Wij richten ons specifiek op de volgende doelen:

 

Missie

Iedereen toegang tot kwalitatief onderwijs (SDG 4)

  • Day for Change heeft een educatieaanbod waarmee kinderen en jongeren ondernemerschapsvaardigheden ontwikkelen en de bijbehorende kennis verwerven om economisch zelfredzaam te worden én bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
  • Day for Change draagt op deze manier bij aan SDG 4: gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordering van levenslang leren voor iedereen. 

(Bijdragen aan) Goed werk en duurzame economische groei (SDG 8)

  • Day for Change stimuleert duurzaam ondernemerschap in Nederland. 
  • Day for Change levert ook een (kleine) bijdrage aan het toegankelijk maken van financiële educatie- en dienstverlening door de opbrengsten uit de Day for Change Actie te doneren aan organisaties in lage- en middeninkomenslanden.
  • Day for Change draagt op deze manier bij SDG 8: het bevorderen van inclusieve, duurzame economische groei met waardig werk voor iedereen. 

(Groeiend) Bewustwording rondom duurzame consumptie en productie (SDG 12)

  • Day for Change draagt bij aan bewustwording rondom duurzame (economische) ontwikkeling.
  • Hierdoor draagt Day for Change bij aan SDG 12: het verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Day for Change meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Bijgaand publiceren wij hier de statuten van de stichting .

Hier vind je het privacy statement van Day for Change.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief