Projecten archief 2021-2007

Day for Change heeft sinds de afgelopen 10 jaar meer dan 35 projecten in ontwikkelingslanden over de hele wereld gesteund. Van Oezbekistan tot India. Van Guatemala tot Kenia. Vanaf haar oprichting steunde Day for Change projecten over de hele wereld met steun van organisaties als Cordaid Microkrediet, Oxfam Novib, FMO, Triodos Bank, ASN Bank. Lendahand en natuurlijk de Rabobank Foundation.  In 2019, 2020 en 2021 steunde Day for Change twee projecten met het door de leerlingen verdiende geld. Hieronder lees je meer informatie over beide projecten.

Jonge ondernemers in Oeganda

Dit schooljaar doneert Day for Change € 15.000,- naar de organisatie ICCO. Deze organisatie steunt hier jonge ondernemers in Oeganda mee.

Steun aan jonge ondernemers in Oeganda. Waarom is dit nodig?

Maar liefst 75% van de Oegandese bevolking is onder de 30 jaar en er heerst hoge jeugdwerkloosheid. Ondernemerschap en plattelandsontwikkeling zijn daarom erg belangrijk. Ondernemende jongeren in Oeganda hebben te maken met uitdagende omstandigheden. Veel door jongeren opgezette bedrijven lukt het niet om te blijven bestaan. De jongeren missen zakelijke kennis, ondernemerschapsvaardigheden, netwerken en toegang tot financiering. Hoe gaan deze ondernemers om met het Corona virus en wat voor invloed heeft dit op hun bedrijfsvoering? Lees het verhaal van Judith.

Programma

Doelstelling: 1.000 jongeren op het platteland van Oeganda in staat stellen om hun agrarische bedrijven in stand te houden en te laten groeien, en daarmee 850 nieuwe banen te creëren.
 • Locatie: het district Nebbi en de sub-regio Lango in Noord-Oeganda.
 • Doelgroep: 1.000 jonge ondernemers (18 – 35 jaar) met een agri-business in het district Nebbi of de regio Lango, die minimaal 1 jaar bestaat en een omzet heeft van minimaal USD 2000 per jaar.Olie persen uit pinda’s
 • Type jongeren/bedrijfjes: veel jongeren in de landbouw in Nebbi/Lango zijn vroegtijdige schoolverlaters. De meeste bedrijfjes richten zich op akkerbouw (van bijvoorbeeld mais, sorghum en rijst) of veeteelt. Een deel handelt in agrarische producten, of in daarvoor benodigde ‘inputs’ zoals zaden en kunstmest. Een klein deel richt zich op het verwerken van agrarische producten (zoals het malen van granen, het branden van koffie, het verwerken van cassave tot chips en het persen van olie uit noten en zaden), opslagfaciliteiten (‘storage’) of verhuur van tractoren. De meeste bedrijfjes zijn informeel.
 • Duur: driejarig programma, van januari 2019 – december 2021.
 • Activiteiten:
Olie persen uit pinda’s
 1. Promotie, werving en selectie van 1.000 jonge ondernemers (35% vrouw) in 3 groepen.
 2. Training: 1.000 geselecteerde jongeren/bedrijfjes krijgen 3-daagse ondernemerschapstraining (o.a. financieel management, marketing, personeelsmanagement, customer care, pitchen voor financiering). Een verdere selectie van 300 jonge ondernemers krijgt een gespecialiseerde marketing training.
 3. Mentorschap: 300 jonge ondernemers krijgen regelmatige en langdurige hulp van een mentor om de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren (100-200 succesvolle ondernemers worden hiervoor geselecteerd en ontvangen 1-daagse training, helpen elk 2-3 jongeren in eigen omgeving en een zelfde type onderneming).
 4. Financiële diensten: de jonge ondernemers krijgen hulp bij toegang tot krediet (pitch events met geselecteerde financiële instellingen).

Voortgang programma 

Na een mediacampagne en oproep om in te schrijven is de eerste groep ondernemers in augustus 2019 geselecteerd. De eerste trainingen hebben plaats gevonden. Het jaar 2019 was het eerste jaar van het High Flyers Project in Oeganda. Benieuwd naar de eerste resultaten? Lees dan verder op de pagina ‘Voortgang steun aan jonge ondernemers in Oeganda‘. Dankjewel dat je met Day for Change deze jonge ondernemers in Oeganda steunt. Meer weten en op de hoogte blijven? Houd onze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Leave no girl behind – Malawi

Dit schooljaar gaat er € 15.000,- naar de organisatie Aflatoun International. Deze organisatie steunt hier meisjes en jonge vrouwen in Malawi mee.

In het kort:

Leave no girl behind: empowerment van adolescente meisjes in Malawi door middel van sociaal en financieel onderwijs
 • 1.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 10 – 24 jaar oud) krijgen gender-mainstream sociale en financiële educatie met behulp van Aflateen+ lesmateriaal.
 • Het project wordt op 10 basisscholen en 10 middelbare scholen uitgevoerd op het platteland in Malawi.
Lees meer over de voortgang van de steun aan meisjes in Malawi.

Waarom dit project?

Dit project wil het bewustzijn rondom het recht op onderwijs voor meisjes vergroten. Door een platform te bieden waar adolescente meisjes kwesties kunnen bespreken die gevolgen hebben voor hun opleiding en die hen economisch en sociaal in staat stelt controle te nemen over hun leven. Malawi worstelt met de gevolgen van huwelijken op jonge leeftijd en culturele praktijken zoals het bruidsschat-systeem beperken de toegang van meisjes tot onderwijs én hun seksuele en reproductieve rechten. Ouders moedigen hun dochters aan om te trouwen voordat ze het basisonderwijs hebben afgerond. Hierdoor lopen veel meisjes het risico seksueel overdraagbare infecties op te lopen, waaronder hiv en vroege zwangerschap. Naar schatting trouwt 50% van de meisjes vóór de leeftijd van 18 jaar, 9% is al getrouwd als ze 15 jaar worden. En 20% van de meisjes in schoolgaande leeftijd gaat niet naar school. Hoewel Malawi gendergelijkheid heeft bereikt voor de onderbouw van de basisschool, zijn er nog steeds grote verschillen tussen jongens en meisjes in de bovenbouw van de lagere school en in het middelbaar onderwijs. In vergelijking met jongens, stopt een groter deel van de meisjes met school en ze verlaten vaak het onderwijs zonder te kunnen lezen en rekenen .

Betrokken organisaties?

Aflatoun International is een in Nederland gevestigde NGO die sociaal en financieel onderwijs aanbiedt aan kinderen en jongeren wereldwijd. Via een netwerk van 275 partners en 35 overheden bereikt de organisatie elk jaar 8,6 miljoen kinderen en jongeren in meer dan 100 landen. Aflatoun International maakt hoogwaardige lesprogramma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, die kunnen worden aangepast naar lokale behoeften. Daarnaast krijgen leraren training en doet Aflatoun onderzoek om de kwaliteit en effectiviteit van de programma’s te evalueren.
Hope for Relief – Malawi is een lokale NGO met een focus op kinderen en jongeren. De door jongeren geleide organisatie heeft met succes onderwijs- en gezondheidsgerelateerde projecten mogelijk gemaakt die gericht zijn op de jonge bevolking van de districten Rumphi en Chitipa in Noord-Mala:
 • Uitdelen herbruikbaar maandverband aan meisjes met beperkte financiële middelen op basisscholen en middelbare scholen.
 • Bijeenkomsten organiseren om het bewustzijn rondom het recht op onderwijs voor meisjes te vergroten
 • Faciliteren van bijeenkomsten tussen ouders, moeders en leerkrachten over kwesties die verband houden met het recht van meisjes op onderwijs.

Programma

 • 1.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 10 – 24 jaar oud) gender-mainstream sociale en financiële educatie bieden met behulp van Aflateen+ lesmateriaal.
 • In totaal wordt het project op 10 basisscholen en 10 middelbare scholen uitgevoerd op het platteland van Malawi.

Doel Aflateen+ lesmateriaal:

 • gendergelijkheid bevorderen
 • leermiddelen bieden over seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)
 • levensvaardigheden en financiële educatie
Het programma stelt de sociale en economische empowerment van vrouwen en meisjes centraal bij het bereiken van gendergelijkheid. Het moedigt vrouwen en meisjes aan om controle over hun eigen leven te nemen door sociale en financiële vaardigheden te verwerven, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfredzaamheid te ontwikkelen: adolescente meisjes moeten economisch en sociaal in staat zijn om zichzelf te onderhouden.

Moedergroepen

Het project biedt het educatieve programma Aflateen+ aan binnen de moedergroepen van het Rumphi-district, waardoor de moedergroepen beter in staat zijn ervoor te zorgen dat jonge meisjes op school blijven. Moedergroepen worden voor elke school opgericht. In deze groepen zitten vrouwen die het potentieel hebben om jonge meisjes te ondersteunen door als rolmodel op te treden, de meisjes te motiveren en waar nodig door te verwijzen naar seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.

Platteland

Het project richt zich op de plattelandsgebieden van  Chikulamayembe en Mwankhunikila in het Rumphi-district in de noordelijke regio van Malawi.

Activiteiten en verwachte resultaten

Project activiteiten:

 1. Oprichting van 20 Aflatoun-jeugdclubs in moedergroepen
 2. Contextualisering en vertaling Aflatoun lesmateriaal
 3. Training 60 moedergroep mentoren / begeleiders in het (les)geven van de Aflateen + actieve leermethode en pedagogische onderwijsmethode.
 4. Vieren van de dag van het Afrikaanse kind en de Wereld Aflatoun-dag
 5. Faciliteren van tweejaarlijkse Community Review Meetings
 6. Organiseren van bijeenkomsten: informatie en best practices delen, benaderingen van gedeelde uitdagingen bespreken en innovaties in de programmering identificeren.
 7. Faciliteren van de samenwerking tussen de moedergroepen, de kinderbeschermingen en community-politie-eenheden

Verwachte resultaten

 1. Verbeterd bewustzijn onder de meisjes en geselecteerde Rumphi-districtsgemeenschappen over kwesties die verband houden met de rechten van meisjes en de belemmeringen m.b.t. de toegang tot onderwijs voor meisjes;
 2. Versterkte communicatie tussen moedergroepen en lokale overheidsprogramma’s om effectief te reageren op rechtenschendingen van vrouwen, mannen, meisjes en jongens;
 3. Toename van het aantal meisjes die sociaal en economisch in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen en zichzelf te onderhouden;
 4. Verminderde genderongelijkheid bij toegang tot- en controle over de middelen en voordelen van de gemeenschapsinfrastructuur.

Projecten schooljaar 2018 – 2019

Sonbola Aflatoun-programma voor Syrische vluchtelingenkinderen en –jongeren

We kennen allemaal de vreselijke beelden van de burgeroorlog in Syrië. De oorlog duurt al ruim 8 jaar. Het voortslepende conflict heeft aan honderdduizenden mensen het leven gekost. 6,3 miljoen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten (bron: UNHCR). Veel van die oorlogsvluchtelingen wonen nu in kampen in de regio, zoals in Libanon. Syrische vluchtelingenkinderen hebben slecht of geen toegang tot onderwijs. Er dreigt hierdoor een generatie verloren te gaan, een generatie die straks niet het vermogen heeft een zelfstandig bestaan op te bouwen. Day for Change wil hier wat aan doen! In samenwerking met alle deelnemende leerlingen en docenten aan de Day for Change actie (jullie dus!) en Aflatoun International steunen wij stichting Sonbola in Libanon. Lees verder over het Sonbola-Aflatoun programma gesteund door Day for Change.

Lening aan vrouwen in India

Met een lening van € 4.900,- euro kunnen 15 vrouwen hun bedrijfsactiviteiten vergroten en hun economische positie versterken. In de regio Noord Bengal zijn de ‘Adivasi’ dorpjes te vinden. De inwoners van deze gemeenschappen behoren tot de armsten van India. Veel mannen in dit gebied zijn werkzaam in de landbouw. Mensen leven hier vooral van de natuur. De huishoudens in Noord Bengal bestaan gemiddeld uit 5 personen. De vrouwen werken meestal in theehuizen, verkopen levensmiddelen of kledingaccessoires. Het gemiddelde inkomen per gezin is ongeveer 90 dollar per maand. De kinderen gaan naar overheidsscholen die meestal ver weg gelegen zijn. Met deze lening kunnen 15 vrouwen hun bedrijfsactiviteiten vergroten en hun economische positie versterken. Een lokale partner van Lendahand verstrekt de lening. Deze moet in 24 maanden worden afbetaald.

Bamusuuta Women Development Group, Oeganda

Met een lening van € 23.150,- kunnen de 10 vrouwen in deze groep hun kleine boerderij verder uitbreiden met meer grond. De bijdrage vanuit Day for Change is € 4.900,-. Bamusuuta Women Development Group is opgericht in Nakubabwe, Kalagi in het Mukono District. De coöperatie is opgericht in 2013 en bestaat uit 10 vrouwen. De boerinnen verbouwen vooral bananen en koffie, die ze verkopen aan handelaren in de stad. Met een lening kunnen de 10 vrouwen in deze groep hun kleine boerderij verder uitbreiden met meer grond. Day for Change draagt € 4.900,- bij aan de totale lening van € 23.150,-. Een lokale partner van Lendahand verstrekt de lening. De lening wordt over een periode van 6 maanden weer terugbetaald.

VAMA3, India

Met een lening van € 2.600,- kan organisatie VAMA 11 vrouwen helpen om hun bedrijfjes verder uit te breiden. VAMA is een organisatie die kwetsbare groepen in de samenleving van India wil helpen. De organisatie is werkzaam in delen van Madhya Pradesh. VAMA voert veel verschillende projecten uit, maar richt zich met name op sanitaire voorzieningen, ondernemerschap en educatie. Met het project kunnen 11 vrouwen hun bedrijfjes verder uitbreiden. Een lokale partner van Lendahand verstrekt de lening. De looptijd van de lening is twee jaar.

Grameen Shakti 1, India

Met een lening van € 9.000,- kunnen 20 vrouwen hun bedrijven uitbreiden om hun positie in de economie te verbeteren. Er zijn veel stammen in India die de levensstijl van de moderne wereld nog niet hebben geadopteerd. In het Burdwan-gebied van Bengaal woont ook zo’n stam. Ze staan vooral bekend om hun vaardigheden in het weven van sari’s, beroemd in heel India, breien, aardewerk, viskwekerijen, etc. Een gemiddeld huishouden bestaat uit vijf personen. De vrouwen werken meestal in de bedrijfjes van hun man, waaronder tearooms, supermarktjes, bedrijfjes die bidi’s maken, etc. Het gemiddelde huishouden verdient niet meer dan $ 88-$ 94 per maand. Kinderen gaan naar de dichtstbijzijnde openbare scholen, waar ze lange afstanden voor moeten afleggen. Door financiële beperkingen of de druk van huishoudelijke taken, haken veel van deze studenten af. Ondanks al hun problemen blijft het een levendige gemeenschap en bestaat er een groot gevoel van saamhorigheid. De lokale partner van Lendahand verstrekt de lening, die binnen 24 maanden moet worden terugbetaald.

Kinawataka United Group, Oeganda

Dit project had nog € 50,- nodig om van start te gaan. Het gaat om leningen van circa € 1500,- per ondernemer. Vanuit Day for Change gaat het om een hele kleine bijdrage maar wel noodzakelijk om te zorgen dat ze kunnen beginnen. Kinawataka United Group is gevestigd in Mubuya, een buitenwijk van Kampala. De coöperatie is 15 jaar geleden opgericht en bestaat uit 16 leden. De leden van de groep hebben een kledingwinkel of verkopen levensmiddelen. Met de lening kunnen ze iemand aannemen of hun bedrijfje uitbreiden.  De lokale partner van Lendahand verstrekt de lening.

Projecten schooljaar 2017-2018

Toiletten, India

Met € 2.500,- kunnen 10 families een toilet bouwen bij hun huis en zo de risico’s op infecties verminderen. Odisha is een van de gebieden in India waar men weinig toegang heeft tot afgesloten toiletten, waardoor mensen toegewezen zijn aan de open natuur. Dit brengt een risico met zich mee op infecties, slangenbeten en seksuele intimidatie. Met name voor vrouwen en kinderen. DOGS

Bestelbus, Cambodja

Sivorn wil graag een nieuwe bestelbus aanschaffen waarmee ze haar restaurant dagelijks kan bevoorraden. Sivorn is een vrouw van 46 jaar en woont samen met haar man en twee kinderen in de provincie Kampong Cham in Cambodja. Samen bezitten ze een restaurant waar ze gegrild varkensvlees, rijst en noedelsoep klaarmaken voor hun gasten. DOGS

Zonnepanelen, Kenia

Met een lening van € 1.250,- euro kunnen Stanley en een dorpsgenoot zonnepanelen laten installeren op hun huizen. Stanley Molo is een jongeman uit Kenia en woont in Oloshaiki in Narok County. Hij is opgevoed door zijn alleenstaande moeder. Het huis werd verlicht door middel van kerosine lampen. Vaak kon hij ’s avonds niet eens zijn huiswerk maken omdat er geen brandstof meer was. Nu heeft hij zijn eigen gezin en graag wil hij zijn kinderen wel de mogelijkheid geven in een verlicht huis te wonen, waarbij er geen schadelijke effecten zijn voor de gezondheid. DOGS

Solarlampen, Kenia

Met deze lening kan Sollatek 54 draagbare lampen verstrekken. Dit zorgt ervoor dat 38 huishoudens en bedrijven toegang krijgen tot schone energie, waarmee ze ruimtes kunnen verlichten en telefoons kunnen opladen. Dit project draagt daarmee bij aan betrouwbare energie, gezondheid, onderwijs en economische kansen voor de achtergestelde rurale bevolking in Kenia. DOGS

Extra landbouwgrond, Cambodja

Saram is 57 jaar en woont met haar man en vijf schoolgaande kinderen in de Tbong Khmum provincie. Sinds zeven jaar hebben Saram en haar man een eigen boerenbedrijf. Ze verbouwen peper, bananen, cashewnoten, rubber en cassave. De oogst verkopen ze op de lokale markt. Met een lening kan Saram een extra hectare landbouwgrond, zaden en mest kopen en zodoende haar oogst vergroten. DOGS

Tractoren, Oeganda

Met 5000 euro kunnen drie vrouwen van de Zinabala groep tractoren aanschaffen waardoor hun werk minder intensief wordt. Met deze lening worden 1,4 banen gecreëerd. Zinabala group is opgericht in 2016 en bestaat in totaal uit 20 vrouwen. Bijna alle vrouwen werken op het platteland, waar nog ouderwetse manieren van zaaien en oogsten worden toegepast. Deze lening maakt het mogelijk een aantal tractoren aan te schaffen waardoor het verbouwen van de gewassen gemakkelijker wordt.

Projecten Schooljaar 2016-17

Aflatoun Senegal

Met een deel van de opbrengst van de Day for Change Actie 2015-2016 wordt de uitvoering van het financiële educatieproject Aflatoun in Senegal ondersteund. Doel: Het doel van het project is om kinderen en jongeren sociaal en financieel te versterken zodat zij in de toekomst … Meer

Cacao coöperatie Asproc in Peru

Organisatie: Cacao coöperatie Asproc Doelgroep: 323 kleine cacaoboeren in San Martín, Peru Looptijd: 2 jaar Ondersteuning: € 30.000,- voor begeleiding van cacaoboeren, training/ coaching in financiën en administratie en toegang tot geld voor de versterking en groei van de coöperatie Doel: het inkomen en … Meer

Cacaoboer Antonio Chávez

Naam: Antonio Chávez Leeftijd: 52 jaar Soort boer: cacaoboer in San Martin, Peru Gezinssituatie: alleenstaand Lid van: Cacao coöperatie Asproc Wie is Antonio? Antonio Chávez is een cacaoboer in het noorden van Peru, in de provincie San Martin. Cacao verbouwen doet hij al heel … Meer

Naar Google Maps met alle projecten

Op de google maps staan alle projecten die Day for Change gesteund heeft tussen 2007-2015.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief