Cacao coöperatie Asproc in Peru

Organisatie: Cacao coöperatie Asproc
Doelgroep: 323 kleine cacaoboeren in San Martín, Peru
Looptijd: 2 jaar
Ondersteuning: € 30.000,- voor begeleiding van cacaoboeren, training/ coaching in financiën en administratie en toegang tot geld voor de versterking en groei van de coöperatie
Doel: het inkomen en daarmee de levensomstandigheden van kleine cacaoboeren in Peru verbeteren.

Lees meer over het dagelijks leven van cacaoboer Antonio Chávez in Peru.

Van coca naar cacao

Day for Change ondersteunt via cacao coöperatie Asproc 323 kleine cacaoboeren in de regio San Martin, één van de armste regio’s van Peru. In dit gebied werd voorheen veel coca geproduceerd. Uit cocablad kan cocaïne gemaakt worden. Cocaïne werd vroeger gebruikt als een soort medicijn maar wordt nu vooral gezien als een verslavende harddrug. Met de komst van cacaoprogramma’s werd de boeren een alternatief geboden. Op verschillende plekken zijn de coca plantages vervangen door cacaoplantages. Met deze duurzamere manier van produceren is het geweld en onrust in de regio sterk afgenomen.

Nog steeds is San Martin een achtergesteld gebied en zijn de toegangswegen slecht. Met het ondersteunen van de cacao coöperaties wordt er langzaamaan gezorgd voor een betere sociaal economische positie van de kleine cacaoboeren.

Samenwerking cacaoboeren

De cacao sector in Peru bestaat uit vele kleine coöperaties. In een coöperatie werken de boeren samen om voor hun gezamenlijke  belangen op te komen. Door samen te werken hebben ze bijvoorbeeld een betere onderhandelingspositie als ze hun cacao verkopen. Zo krijgen ze  een betere prijs voor hun cacao.  De 323 cacaoboeren in San Martin werken samen in de cacao coöperatie Asociación de Productores de Cacao, kortweg Asproc.

Ondersteuning van Day for Change aan Asproc

Door een gebrek aan kennis en training, heeft de coöperatie Asproc (net als veel andere coöperaties in Peru) problemen met haar administratie. Asproc wil graag haar leden beter kunnen ondersteunen en krijgt daarom training en coaching. Deze bestaat uit:

  • Een fulltime adviseur voor begeleiding bij de in- en verkoop van cacao en de bijbehorende administratie;
  • Trainingen aan de directie en management (leden) van de coöperatie in leidinggeven en het bijhouden van een goede administratie.

Asproc begeleidt op haar beurt weer de aangesloten cacaoboeren bij het vergroten van de kwaliteit en de hoeveelheid geleverde cacao.

Toegang tot geld

De coöperatie krijgt toegang tot geld via de spaar- en kredietorganisatie Norandino. Hierdoor kan de coöperatie materialen kopen die de boeren nodig hebben,  voor bijvoorbeeld het transport van de cacao. Ook zal Norandino de cacao van de coöperatie opkopen en deze internationaal verhandelen voor een goede prijs. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede komt aan de leden van Asproc.

De verwachting is dat Asproc na twee jaar beter georganiseerd is, en dat daarmee het inkomen en de levensomstandigheden van de cacaoboeren verbeterd zijn. Een beter inkomen vergroot ook de kans dat de kinderen van de boeren naar school gaan.

Peru

Peru is een republiek aan de westkust van Zuid-Amerika. De economie van het land bestaat uit veel mijnbouw en export van vis, rietsuiker en katoen. Die economie is de laatste jaren gegroeid, voornamelijk de stedelijke en de kustgebieden hebben hiervan geprofiteerd. In de slecht bereikbare hooglanden zijn de boeren, vaak inheemse indianen, vooral op zichzelf aangewezen. Ondanks een flinke daling van de armoede de afgelopen 10 jaar, leeft toch nog een derde van de bijna 30 miljoen inwoners onder de armoedegrens. In de rurale gebieden ligt dit percentage hoger, daar leeft 55 procent onder de armoedegrens.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief