Rabobanken

Day for Change werkt al sinds 2011 samen met diverse lokale Rabobanken. Dit schooljaar ondersteunen 21 lokale Rabobanken door heel Nederland Day for Change inhoudelijk en financieel bij de uitvoering van het project op scholen in hun werkgebied. De samenwerking met Day for Change sluit aan bij voor de Rabobank belangrijke thema’s als Duurzaam Ondernemen en Financieel Gezond Leven.

In het kort: 

Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en planeet, bijdraagt aan een inclusieve wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen. Wij willen bijdragen aan economische zelfredzaamheid door het ontwikkelen van duurzame ondernemerschaps-vaardigheden en verbeterde toegang tot financiële diensten, wereldwijd.

Met ons educatieprogramma, de Day for Change Actie, ondernemen kinderen en jongeren in Nederland met een microkrediet. Hun winst komt ten goede aan ondernemende mensen wereldwijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Jaarlijks doen ruim 100 scholen en meer dan 6000 leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar mee.

Meer informatie over ons educatieprogramma vind je hier.

“Day for Change wil bijdragen aan het vormen van nieuwe generatie bewuste wereldburgers. Door jongeren te inspireren met gastlessen maken we ze bewust van duurzaam ondernemen. Deze jongeren zijn de ondernemers van morgen! Zo denkt Rabobank De Langstraat er ook over.Marjolein Vissers en Jolanda Vrinten van Rabobank De Langstraat

Wat bieden wij?

Contact met doelgroep jongeren

Day for Change biedt de Rabobank de mogelijkheid om niet alleen financieel maar ook inhoudelijk betrokken te zijn bij het educatieprogramma. Medewerkers en ledenraadsleden van de bank kunnen bijdragen aan de gastles Duurzaam Ondernemen en plaatsnemen in de jury tijdens de pitch. Deze jury beoordeelt de ondernemingsplannen van de leerlingen en stelt de hoogte van het microkrediet vast dat de leerlingen ontvangen.

Online of fysiek 

Inhoudelijk betrokken zijn kan fysiek in de klas maar ook online, vanaf je eigen bureau. Wij hebben inmiddels veel ervaring met lesgeven op afstand en wij zorgen ervoor dat onze partners ook op afstand inhoudelijk betrokken en goed zichtbaar zijn. Hier lees je hoe! De pitch kan indien gewenst ook bij jullie op kantoor plaatsvinden. 

Hoe dan ook: de gastles en pitches geven een goede gelegenheid de zichtbaarheid van de Rabobank onder de doelgroep jongeren te vergroten. 

Positieve publiciteit

Day for Change spant zich in om samen met de scholen publiciteit te genereren in lokale en sociale media en noemt de lokale Rabobank in alle uitingen rondom de Day for Change Actie in het werkgebied. Bij In de media vind je hier voorbeelden van. Een leuk artikel over de Day for Change Actie in de Rabo&Co vind je hier. 

Wat bereiken wij samen op de lange termijn?

  • Het opleiden van een generatie ondernemende wereldburgers die in staat is om kansen te grijpen, zowel in relatie tot het verwerven van een eigen inkomen als in relatie tot het bereiken van sociale verandering;
  • Het zelfvertrouwen van de leerlingen wordt versterkt door aanspraak te maken op hun individuele talenten en creativiteit, terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan het verwerven van relevante vaardigheden;
  • de actie sluit aan op het bestaande curriculum, omdat deze flexibel en modulair is. Zo kan er een meerjarige relatie met de school ontstaan;
  • Er wordt verbinding gemaakt tussen de Rabobank, ledenraadsleden, scholen, leerlingen en ouders. 

Day for Change is een prachtige manier voor leerlingen om ondernemend bezig te zijn én iets bij te dragen aan een betere wereld. Ze leren er ontzettend veel van. Creatief zijn, samenwerken, initiatief nemen, omgaan met onzekerheid en tegenslag, maar ook successen vieren en ervaren: ik kan dit. De gastlessen en pitch op de Rabobank hebben veel meerwaarde en het lesmateriaal is helder een aansprekend. En, ook belangrijk: leerlingen vinden het een heel leuk project’’. Bert de Vaan en Harry Nijboer van het Titus Brandsma Lyceum i.s.m. Rabobank Oss-Bernheze.

Wat kost het om mee te doen? 

Graag gaan wij met partners een structurele samenwerking aan. Bij een structurele samenwerking met een lokale Rabobank kunnen meerdere scholen in het werkgebied deelnemen. Tevens kan dan verbinding gezocht worden met een of meerdere lokale ondernemers door deze te betrekken als extra onderdeel in het programma. Zo wordt er verbinding gemaakt met de scholen, leerlingen, ouders én met bedrijfsrelaties.

Voor een structurele samenwerking geldt een jaarlijkse basisbijdrage van €2.600,-. Hiernaast maken wij per deelnemende school een offerte op maat. De tijdsinvestering is afhankelijk van de mate van inhoudelijke betrokkenheid en het aantal klassen dat deelneemt.

Interesse?

Meer weten over de mogelijkheden voor een uniek samenwerkingsverband met Day for Change? Neem dan contact op met ons op. We komen graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Ben je enthousiast maar is er op dit moment geen ruimte voor Day for Change in jullie maatschappelijke agenda?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief!

Schooljaar 2020-2021 werkt Day for Change samen met:

RB_logo_cmyk

Alkmaar en omstreken
Amerstreek (Oosterhout)
De Kempen
De Langstraat
Gelderse Vallei
Gooi en Vechtstreek
Het Groene Hart Noord
IJsselmonde-Drechtsteden
Kop van Noord-Holland
Noord en West Twente
Oosterschelde
Oss Bernheze (Oss)
Peelland Zuid
Regio Schiphol
Sneek-Zuidwest Friesland
Uden Veghel
Utrecht en omstreken
Waterland en omstreken
West Betuwe
West-Friesland
Zuid-Limburg Oost

 

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief