Sonbola Aflatoun-programma voor Syrische vluchtelingenkinderen en –jongeren

Oorlog in Syrië

We kennen allemaal de vreselijke beelden van de burgeroorlog in Syrië. De oorlog duurt al ruim 8 jaar. Het voortslepende conflict heeft aan honderdduizenden mensen het leven gekost. 6,3 miljoen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten (bron: UNHCR). Veel van die oorlogsvluchtelingen wonen nu in kampen in de regio, zoals in Libanon. Syrische vluchtelingenkinderen hebben slecht of geen toegang tot onderwijs. Er dreigt hierdoor een generatie verloren te gaan, een generatie die straks niet het vermogen heeft een zelfstandig bestaan op te bouwen. Day for Change wil hier wat aan doen! In samenwerking met alle deelnemende leerlingen en docenten aan de Day for Change actie (jullie dus!) en Aflatoun International steunen wij stichting Sonbola in Libanon.

Stichting Sonbola

Sonbola verstrekt onderwijs aan Syrische vluchtelingen/ontheemde kinderen en jongeren met een focus op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Sonbola’s missie komt voort uit de overtuiging dat elk kind recht heeft op inclusief- en kwalitatief hoogstaand onderwijs, ongeacht zijn/haar socio-economische, religieuze of etnische achtergrond (zoals in de Sustainable Development Goals, SDG’s).

De programma’s van Sonbola richten zich met remediërende ondersteuning op Syrische vluchtelingenkinderen en -jongeren die ingeschreven zijn op openbare scholen in Libanon, maar ook op kinderen en jongeren die niet meer (of nog niet) naar school gaan met Basic Literacy and Numeracy (basis geletterdheid en rekenen) om de opname in formele schoolsystemen te versnellen. Sonbola gelooft ook dat Syrische docenten een belangrijke rol spelen om educatieve oplossingen te kunnen bieden aan Syrische kinderen en jongvolwassenen.

Betrokken organisaties:

  • Sonbola: beheer, uitvoering, monitoring en evaluatie van het Aflatoun en jeugdleiderschapsprogramma in Anajar, Bekaain Libanon (Midden-Oosten)
  • Aflatoun International: Aflatoun lesprogramma beschikbaar stellen en de training van trainers (ToT) verzorgen.
  • Day for Change: financiering van het programma met een bijdrage van € 15.000,- voor 340 Syrische vluchtelingen kinderen en 15 vluchtelingen jongeren voor een periode van ruim 5 maanden

1. Trainen van Syrische leerkrachten
Sonbola organiseert een Training of Trainers (ToT) sessie in het Learning Centre in Anajar, Bekaa. Sonbola zorgt voor de deelname van minstens 20 Syrische docenten van Sonbola en andere organisaties in het gebied. Na de training zijn de leraren in staat om het Aflatoun-programma in hun organisaties te implementeren en zo nodig in context te plaatsen. De training biedt lesideeën voor leerkrachten, interactieve technieken rond sociale en financiële onderwijsthema’s, met liedjes, werkbladen, games en activiteiten, evenals methoden voor actief leren.

2. Aflatoun programma voor Syrische vluchtelingenkinderen

Doel en begunstigden: 340 Syrische vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 7-13 jaar
Duur en frequentie: elke zaterdag voor 8 weken

De Aflatoun-sessies worden georganiseerd voor Syrische vluchtelingen-kinderen in de leeftijd van 7-13 jaar gedurende 1,5 uur elke zaterdag. De 340 kinderen zijn verdeeld in klassen van elk 20 studenten. Elke groep doet om de week op zaterdag mee gedurende een periode van 4 maanden. Elke student ontvangt in totaal 12 uur training op basis van het Aflatoun curriculum. Elke klas heeft 1 leraar en 1 assistent. Er zijn ochtend- en middagsessies.

Alle studenten die eerder hebben deelgenomen aan Sonbola’s Tamkeen-programma zullen van deze lessen profiteren. De groep bestaat uit 240 leerlingen die zijn ingeschreven voor openbare scholen en 100 leerlingen die niet naar school gaan. Het programma biedt hen essentiële levensvaardigheden zoals financiële geletterdheid, leren sparen en het opzetten van een sociale onderneming die hen in staat stelt om in de toekomst op de meest effectieve manier bij te dragen aan de samenleving in Syrië of in hun gastland. Om veiligheid te garanderen wordt transport aangeboden aan alle deelnemers van en naar het Learning Centre.

Leerdoelen van het programma voor de deelnemers:

• Verbeterd budgettering- en spaargedrag
• Vertrouwen in hun capaciteiten en motivatie om een ​​bijdrage te leveren aan de samenleving
• Kennis over hun rechten en waarden van burgerschap
• Mogelijkheid om een ​​ondernemingsplan te visualiseren en te ontwikkelen en het ook te lanceren
• Verbeterd vermogen om hun middelen van bestaan ​​en kansen op werk positief te beïnvloeden

3. Ondernemen en inkomen genererende activiteiten voor Syrische vluchtelingen jongeren

Doel en begunstigden: 15 Syrische vluchtelingen jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar (10 jongeren voor fotografie en 5 jongeren voor starterssubsidies)
Duur en frequentie: 5 sessies van 1,5 uur per dag

Vluchtelingen jongeren uit Syrië krijgen twee mogelijkheden aangeboden om in hun levensonderhoud te voorzien en te ondernemen:
1) deelname van 10 geselecteerde jongeren aan een fotografieworkshop door  het gerenommeerd fotografencollectief – Dar Al Mussawir;
2) verstrekking van kleine startsubsidies aan 5 geselecteerde ondernemende jongeren projecten uit Sonbola Youth Leadership Program om hun ondernemersplannen te lanceren.

De selectiecriteria voor de startsubsidie zijn gebaseerd op de haalbaarheid en duurzaamheid van het ontwikkelde bedrijfsplan en het waarborgen van het gender evenwicht tussen de jongeren. De selectie wordt gemaakt door een commissie van deskundigen op basis van definitieve presentaties door alle geïnteresseerde studenten. Aan 5 winnende ideeën wordt een geldsubsidie van $ 500 (ongeveer € 446,-, op 2-5-2019) toegekend.

Programma-uitkomsten voor de deelnemers:

Jeugdfotografie Workshops
• Ervaring met het creëren van inhoud die inkomsten kan genereren
• Mogelijkheid voor toepassingen als freelancers of anderszins
• Verbeterd vermogen om hun levensonderhoud te beïnvloeden

Jeugdleiderschapsprogramma
• Kans om een ​​bedrijfsplan te ontwikkelen dat direct ten goede komt aan hun gemeenschap
• Verbeterd vermogen om hun levensonderhoud te beïnvloeden
• Mogelijkheid om uiteindelijk anderen in de gemeenschap in dienst te nemen

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief