Steun aan ondernemende mensen in Timor-Leste (Oost-Timor)

26 februari, 2024

In schooljaar 2023 – 2024 steunt Day for Change met de winst van leerlingen o.a. kleine ondernemers in Timor-Leste. 

Day for Change draagt bij aan de financiele ondersteuning van boeren, vrouwelijke ondernemers en diverse kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) in Timor-Leste (Oost-Timor), met een lening van €5.000,- aan Kaebauk Investmentu No Finansas (KIF). In totaal ontvangt KIF (via Lendahand) een lening van €150.000. Met dit bedrag kunnen tenminste 90 gezinnen kunnen worden ondersteund.

Kaebauk Investmentu No Finansas

KIF is een zogenaamde microfinancieringsinstelling (MFI) en biedt financiële diensten, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de armere bevolkingsgroepen. KIF richt zicht zowel op het platteland als op de steden. De organisatie speelt zo een rol in het waarborgen van stabiele inkomens en succesvolle oogsten. Dit heeft grote impact op de inkomsten en het leven van gezinnen in dit land, waar slechts 13% van de bevolking toegang tot reguliere financiële diensten.

Versterken positie vrouwen

KIF zet zich bijzonder in op het versterken van de positie van vrouwen, die maar liefst 70% van de leners vertegenwoordigen. KIF ondersteunt vrouwen in hun bedrijfsgroei en financiële zelfstandigheid door leningen te verstrekken. Verder levert KIF een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling door het verzorgen van onderwijs in bedrijfsbeheer en financiële geletterdheid. Met de verstrekte leningen worden boerderijen en visserijen verbetert. Dit leidt tot een hogere levensstandaard, betere huisvesting en meer onderwijskansen voor kinderen.

Timor-Leste

Oost-Timor telt 1,3 miljoen inwoners. Het land is in 2002 onafhankelijk is geworden van Indonesië en is een van de armste landen ter wereld. De economie en de maatschappij zijn ontwricht door de onafhankelijkheidsstrijd. Er is sprake van hoge werkloosheid en veel armoede. De hoofdstad Dili is een relatief kleine stad waar de dagen van het Portugese kolonialisme samensmelten met Indonesische invloeden en de cultuur van de inheemse bevolking. Het land is sterk afhankelijk van zijn grens met Indonesië en het inkomen dat wordt gegenereerd uit olie- en gasexploratie. De economie in Timor-Leste is voornamelijk gericht op landbouw en handel.

Duurzame vooruitgang

Met de investering €5000,- uit de opbrengsten van de Day for Change Actie dragen de leerlingen, samen met KIF bij aan duurzame economische groei en sociale ontwikkeling in Timor-Leste.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief