Day for Change voor TTO

Is jouw school gecertifieerd als TTO school en zoek je een Engelstalig educatie project dat jouw leerlingen een brede, open blik op de wereld geeft? Met de Day for Change Actie vertalen we wereldburgerschap naar de praktijk!

*** FOR ENGLISH CLICK HERE***

In het kort:

De Day for Change Actie is een uniek educatie-project over wereldburgerschap en duurzaam ondernemen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet een eigen duurzame onderneming. De winst die zij maken, komt ten goede aan ondernemende mensen wereldwijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Meer algemene informatie over het lesmateriaal, de kosten, tijdsinvestering en uitvoering van de Day for Change Actie.

“Het project sluit goed aan bij de doelstelling van het tweetalig onderwijs: leerlingen opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers. Een brede blik op de wereld, ondernemende vaardigheden, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling staan daarin centraal. Dit komt allemaal aan bod in de Day for Change Actie. Bovendien vinden leerlingen het ontzettend leuk om te doen.”

Katherine Kells, docent Dorenweerd CollegeDoorwerth

De drie pijlers van tweetalig onderwijs

Veel tto scholen zijn je al voorgegaan. De Day for Change Actie sluit mooi aan bij de drie pijlers van het tweetalig onderwijs zoals Nuffic deze heeft geformuleerd.

  1. Taalvaardigheid: het lesmateriaal van Day for Change is in het Engels beschikbaar (digitaal). Ook de gastlessen en pitch (presentatie van de bedrijfsplannen) kunnen in het Engels plaatsvinden.
  2. Wereldburgerschap: de Day for Change Actie stimuleert leerlingen tot actief wereldburgerschap. Ze worden zich bewust dat alles met elkaar verbonden is en dat de keuzes die ze maken als consument en (ondernemend) producent invloed hebben op mens en planeet. Door middel van de 3Ps van People, Planet en Profit leren ze meerwaarde te creëren met hun product of dienst. Bovendien helpen ze met de gemaakte winst ondernemende mensen wereldwijd vooruit, via microkrediet en scholing.
  3. Persoonsontwikkeling: door deelname aan de Day for Change Actie groeien jouw leerlingen als persoon. Door echt een eigen bedrijf op te zetten (leren door te doen) ontwikkelen ze een ondernemende houding. Ook werken ze aan de volgende 21ste eeuwse vaardigheden: creatief denken, probleem oplossen, samenwerken, communiceren, informatievaardigheden, sociale/culturele vaardigheden en zelfregulering.

Meer informatie over de leerdoelen van de Day for Change Actie. Wij bieden ook losse gastlessen aan.

 

Contact

Ben jij ook enthousiast geworden? Wij zijn altijd bereikbaar om te overleggen hoe het programma bij jou op school het beste ingepast kan worden in het curriculum.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief