De Day for Change Actie

Ben je op zoek naar een leuk, ondernemend project voor jouw leerlingen?

Wil je praktisch aan de slag met duurzaamheid en wereldburgerschap? Dan is de Day for Change Actie iets voor jou!

De Day for Change Actie is al bijna 15 jaar een uniek educatieproject waarin wereldburgerschap en duurzaam ondernemen centraal staan. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen onderneming. De winst die zij maken komt ten goede aan ondernemende mensen wereldwijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Het project is geschikt voor leerlingen in: 
groep 7 & 8 PO
het voortgezet onderwijs
en voor eerstejaars MBO.

Voor alle niveaus hebben wij aangepast lesmateriaal: werkboekjes en gastlessen. Via de linkjes hierboven, vind je specifieke informatie per niveau waaronder good practices en aansluiting bij het curriculum.

Ieder jaar doen ruim 6.500 leerlingen mee aan de
Day for Change Actie!

Lesdoelen van de Day for Change Actie

Met de Day for Change Actie gaan leerlingen als bewuste ondernemers aan de slag. Ze ervaren dat de waarde van geld relatief is, dat een klein bedrag een groot bedrag kan worden en dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Naast bewustwording ontwikkelen leerlingen hun sociale en ondernemende vaardigheden. Ook leren ze hoe ze een ondernemersplan moeten maken en presenteren. Door middel van de 3Ps van People, Planet en Profit leren ze meerwaarde creëren met hun product of dienst: niet alleen financiële waarde (winst), maar ook waarde voor mens en milieu.

In dit document worden de lesdoelen van de Day for Change Actie toegelicht.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de Day for Change Actie bestaat uit een werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor docenten. Met behulp van tekst, videomateriaal, werkbladen en lesactiviteiten worden de leerlingen (en docenten) begeleid in het opzetten van een eigen duurzame onderneming. Je kan vrijblijvend een preview van het werkboek aanvragen.

Complete programma

Als je ervoor kiest om het complete programma te volgen biedt Day for Change intensieve ondersteuning voor, tijdens en na de Day for Change Actie en verschillende gastlessen en contactmomenten met onze ervaren gastdocenten:

 • Gastles Wereldburgerschap
 • Gastles Duurzaam Ondernemen
 • Aanwezigheid tijdens de Pitch (als lid van de kredietcommissie)
 • Aanwezigheid tijdens de afsluiting

Heb je niet zoveel tijd beschikbaar of niet voldoende budget? Dan kan je er voor kiezen een selectie te maken uit de gastlessen of om het project zelfstandig uit te voeren. De Day for Change Actie is altijd aan te passen op jouw planning en budget. Samen met een regio-coördinator van Day for Change maak je afspraken over jullie wensen en mogelijkheden.

Zelfstandige uitvoering

Je kan er ook voor kiezen het project zelfstandig uit te voeren (dus zonder gastlessen en begeleiding door een van de gastdocenten van Day for Change).

Als je het programma zelfstandig uitvoert is het natuurlijk altijd mogelijk om voor een onderdeel van het project (bijvoorbeeld de pitch) wel een gastdocent van Day for Change te betrekken, live voor de klas of in een online sessie.

Wij leveren maatwerk!

Tijdsinvestering en opzet

De Day for Change Actie is modulair opgebouwd en zeer flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen, maar bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (meestal 8 weken, langer kan ook) uitgaande van 1 tot 2 lesuren per week. Je kunt het hele schooljaar door deelnemen.

In het onderstaande schema vind je een opzet voor de uitvoering van het project. Dit schema biedt een leidraad maar is niet bindend. Er kan gekozen worden om niet alle lessen te volgen of opdrachten over te slaan, zodat de Day for Change Actie is in te passen in jouw planning.

Wil je overleggen over de te volgen stappen in het project dan kan dat altijd!

WeekOnderwerp
0Introductie van het project door docent (15 minuten)
1Wereldburgerschap
2Duurzaam Ondernemen
3Bedrijfsplannen schrijven
4Pitch
5 en 6 Uitvoering van het bedrijfsplan
7Reflectie en evaluatie
8Afsluiting

Kosten schooljaar 2023-2024

Het inschrijftarief voor de Day for Change Actie bedraagt:

 • € 85,- voor scholen in het voortgezet onderwijs (per deelnemend leerjaar en/of niveau)
 • €50,- voor scholen in het basisonderwijs.

De kosten voor het lesmateriaal bedragen:

 • € 3,- per leerling voor het digitale lesmateriaal
 • Scholen die gastlessen afnemen met onze gastdocenten krijgen een korting op de werkboeken voor de leerlingen en betalen €2,50 voor het digitale werkboek.

Kosten inzet gastdocenten

Onze ervaren gastdocenten komen graag naar de school voor het verzorgen van gastlessen, het beoordelen van de bedrijfsplannen of de afsluiting.

De kosten voor een losse gastles bedragen € 175,- per uur (exclusief reiskostenvergoeding). Elk extra lesuur dat op dezelfde dag aansluitend gegeven kan worden, kost € 75,-. Deze kosten zijn een richtlijn, we maken graag een offerte op maat.

In verschillende regio’s werken wij samen met partners die zowel financieel als inhoudelijk betrokken zijn. Mochten de kosten een probleem vormen, dan kunnen we samen op zoek naar zo’n partner.

 • Per gastles mogen maximaal 40 leerlingen tegelijkertijd deelnemen. Wij werken bij voorkeur met groepen van circa 25 leerlingen.
 • We maken altijd een offerte op maat, zodat jullie wensen en budget op elkaar aansluiten. In de offerte worden de kosten voor de gastlessen, organisatie- en reiskosten opgenomen. Neem contact op met jouw regiocoördinator of het kantoor van Day for Change voor een indicatie van de kosten voor jouw school.

Partners

In verschillende regio’s werken wij samen met partners die zowel financieel als inhoudelijk betrokken zijn. Hoe leuk is het als iemand uit het bedrijfsleven meekijkt als de leerlingen hun plannen pitchen? Ook als de kosten een probleem vormen kan een partner een uitkomst zijn. We gaan graag samen op zoek naar een partner in jouw regio!

In het kort

 • Een project waar leerlingen écht enthousiast van worden
 • Leerlingen ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden en een ondernemende houding
 • Leerlingen worden zich beter bewust van de waarde en rol van geld, zowel in hun eigen leven als in het leven van anderen
 • Stimuleert leerlingen tot actief wereldburgerschap
 • Kwalitatief goed lesmateriaal en begeleiding door Day for Change

Contact

Ben jij ook enthousiast geworden? Wij zijn altijd bereikbaar om te overleggen hoe het programma bij jou op school het beste ingepast kan worden in het curriculum.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief