Duurzaam ondernemen heeft de toekomst

6 juli, 2020

Met het paper “Jong geleerd… Een verkenning van duurzaam ondernemerschapsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs” sloot onze regio coördinator en gastdocent Marjan vorig jaar haar deelname aan het Executive Programme Corporate Social Responsibility aan de Erasmus Universiteit af.

Leren door te doen

Een van de conclusies uit Marjan’s onderzoek lichten we er hier uit: “Het voortgezet onderwijs kan bijdragen aan (duurzaam) ondernemerschap.”  Is dat geen goed nieuws?

“Onderzoek toont aan dat onderwijs een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling ondernemende vaardigheden. Bovendien lijkt ondernemerschapsonderwijs op jongere leeftijd effectiever te zijn, wat ervoor pleit om er juist in het voortgezet en primair onderwijs aandacht aan te besteden. Belangrijk hierbij is dat leerlingen leren door te doen: het zélf doorlopen van het ondernemende proces, hierdoor ondernemende ervaring opdoen, en op die manier bepaalde competenties ontwikkelen, mét ruimte voor leerverrassingen.

Breed, effectief en duurzaam ondernemerschapsonderwijs heeft altijd vier kenmerken:

1) het doorlopen van het ondernemende proces;
2) een authentieke opdracht/taak met meerder oplossingen;
3) het creëren van meerwaarde (3 P’s van people, planet en profit);
4) het resulteert in een artefact (product of dienst) dat waarde heeft voor een ander.

Duurzaam Ondernemen

“Veel scholen geven aan breder aandacht te willen besteden aan duurzaamheid, zowel in de bedrijfsvoering als in het curriculum…. De helft van alle jongeren vindt duurzaamheid belangrijk, blijkt uit de Jongeren Duurzaamheidsscan (2018). Maar tegelijkertijd is slechts 20% ook bereid daarnaar te leven en andere keuzes te maken. Door duurzaam ondernemerschapsonderwijs kunnen we ze laten ervaren dat geld verdienen en bijdragen aan een betere wereld heel goed samen gaan.”

Bij Day for Change maken we dankbaar gebruik van de kennis die Marjan tijdens haar studie heeft opgedaan. Onder andere door duurzaamheid meer in ons lesprogramma te integreren. Want met een duurzame mindset, oog voor de wereld én ondernemende vaardigheden zijn leerlingen echt klaar voor de toekomst!

Meer weten?

– Lees het interview met Marjan  “Duurzaam Ondernemen heeft de toekomst!” in het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs (TEO)
– Lees het artikel ‘Maak het verschil met Day for Change’ in de TEO
– Neem contact met ons op en ontvang per mail het CSR Paper van Marjan ”Jong geleerd… Een verkenning van duurzaam ondernemerschapsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs”

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief