Leerkrachten PO

Een kind dat hier zelfgemaakte jam verkoopt aan de buurvrouw. Dat kan het begin zijn van een restaurant in Oeganda. Zo werkt Day for Change.

De Day for Change Actie

Sinds 2006 biedt Day for Change scholen in het basisonderwijs de kans deel te nemen aan een uniek financieel educatieproject. Een project waarin wereldburgerschap, ondernemerschap en omgaan met geld centraal staan.

Wereldburgerschap gaat over mondiaal bewustzijn. Een wereldburger realiseert zich dat zijn wereld groter is dan zijn school, zijn cultuur of zijn land. Actief wereldburgerschap heeft betrekking op:

  • duurzame ontwikkeling,
  • armoedebestrijding
  • meer gelijke kansen voor mensen wereldwijd.

Alle reden dus om er op school aandacht aan te besteden. Dat doet Day for Change op een toegankelijke en speelse manier.

Ondernemen met een microkrediet

Tijdens het project starten de leerlingen een eigen bedrijf met een microkrediet van Day for Change. De winst die zij maken, wordt ingezet om ‘inclusive finance’ projecten in ontwikkelingslanden te steunen. Deze projecten richten zich op het verbeteren van de financiële dienstverlening en educatie.

Meer dan een Goede-Doelen-Actie

De Day for Change Actie is een bijzonder educatief project mét een goed doel. Tijdens het project verwerven uw leerlingen belangrijke vaardigheden die aansluiten bij de kerndoelen:

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Nederlands
  • Rekenen/ wiskunde

Kinderen leren bewuster met geld omgaan en ervaren dat de waarde van geld relatief is. Naast bewustwording ontwikkelen de leerlingen sociale en ondernemende vaardigheden. Zij ervaren ze dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit bijdragen aan een rechtvaardiger wereld.

Tijdsinvestering en actieperiode

De actie is modulair opgebouwd, vakoverstijgend en flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen. Bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (meestal 1 tot 6 weken)

De kosten

Voor deelname geldt een klein inschrijftarief van € 40,- per school.  Voor dit bedrag ontvangt de school een handleiding voor de leerkracht. In dit bedrag is eveneens de vergoeding opgenomen voor de administratiekosten met betrekking tot het microkrediet dat tijdens de actie beschikbaar wordt gesteld aan de school: € 25,- microkrediet per de deelnemende klas.

De kosten voor het werkboek bedragen € 1,50 per werkboek. Deze is digitaal of in een printversie verkrijgbaar. In de digitale versie kunnen leerlingen de werkbladen digitaal invullen.

Gedurende deelname aan de Day for Change Actie zijn wij telefonisch en per e-mail beschikbaar om ondersteuning te verlenen.

Gastlessen

Een medewerker van Day for Change kan, tegen vergoeding, langskomen voor het geven van gastlessen of het beoordelen van de ondernemingsplannen van de leerlingen.

Day for Change kan gastlessen verzorgen over:

  • Microkrediet en ‘inclusive finance’
  • Ondernemerschap
  • Omgaan met geld

De kosten voor een gastles bedragen € 150,- per uur incl. reiskostenvergoeding. Elk extra lesuur dat op dezelfde dag aansluitend gegeven kan worden, kost € 50,-. Per gastles mogen maximaal 40 leerlingen tegelijkertijd deelnemen. Wij werken bij voorkeur met groepen van circa 25 leerlingen. Deze kosten zijn een richtlijn, we maken graag een offerte op maat.

Inschrijven

Wil je met jouw school/klas deelnemen aan Day for Change, vul dan het inschrijfformulier in. Wij nemen contact op om jullie wensen te bespreken en de eventuele kosten in kaart te brengen.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief