PO

Ben jij op zoek naar leuk, ondernemend lesmateriaal voor groep 7 & 8 dat aansluit bij de actualiteit?

Wil je praktisch aan de slag met duurzaamheid en wereldburgerschap onder begeleiding van deskundigen? Hou jij er van om je leerlingen mee te nemen buiten de grenzen van het klaslokaal? Doe dan mee met Day for Change!

In het kort:

Day for Change biedt scholen verschillende educatieve activiteiten. Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van ons aanbod voor het primair onderwijs, groep 7 en 8.

Praktische informatie over inschrijving, kosten etc. vind je hier.

Losse gastlessen en workshops

Day for Change biedt scholen de mogelijkheid een ervaren gastdocent uit te nodigen voor een gastles en/of workshop.

Gastdocenten

Day for Change werkt met een team van ervaren docenten die allemaal ondernemend en maatschappelijk gedreven zijn. De docenten zijn afkomstig uit onder andere uit het (duurzaam) onderwijs, het bedrijfsleven en de internationale ontwikkelingsamenwerking.

Iedereen is intern opgeleid en staat regelmatig voor de klas. De gezamenlijke ambitie is om te helpen bijdrage aan een nieuwe generatie bewuste wereldburgers.

Gastlessen

We hebben gastlessen (45 – 60 minuten) klaar staan over Wereldburgerschap, Duurzaam Ondernemen, Geld! en de Impact van corona wereldwijd. Een gastles biedt een goede gelegenheid om met de leerlingen in gesprek te gaan over actuele thema’s.

In alle gastlessen staat wereldburgerschap centraal. Iedere gastles sluit aan bij de kerndoelen 37 & 47 van Oriëntatie of jezelf en de wereld. Er is ruimte om creatief na te denken en te filosoferen over actuele onderwerpen.

Burgerschap is sinds 2006 een wettelijke taak voor het onderwijs. Wereldburgerschap neemt jouw leerlingen nog een stapje verder. Ze leren letterlijk over de grenzen van hun eigen belevingswereld heen kijken. Het helpt hen te beseffen dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld en dat hun keuzes en handelen invloed hebben op die wereld. Alle gastlessen van Day for Change voegen een brede kijk op de wereld toe aan het burgerschapsonderwijs, waarbij het verband wordt gelegd met het dagelijks leven van de leerlingen.

Workshops

Day for Change biedt workshops met een programma voor een dagdeel. Tijdens de workshops gaan de leerlingen actief en creatief aan de slag om bijvoorbeeld een nieuw product te maken uit afval (Recycling/Upcycling).

We stemmen de workshop graag af op jouw wensen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

De Day for Change Actie

In de Day for Change Actie komen alle thema’s die wij belangrijk vinden samen. Het draait het om wereldburgerschap, duurzaam ondernemerschap en omgaan met geld. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen onderneming.

Ze ervaren dat de waarde van geld relatief is, dat een klein bedrag een groot bedrag kan worden en dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld. Naast bewustwording ontwikkelen leerlingen hun sociale en ondernemende vaardigheden. Ze leren hoe ze een ondernemersplan moeten maken, presenteren en uitvoeren.

Aan de hand van de 3 P’s van People, Planet en Profit leren ze bovendien meerwaarde creëren met hun product of dienst: niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu. De winst die zij maken komt ten goede aan ondernemende mensen wereldwijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Aansluiting bij kerndoelen

Deelname aan de Day for Change Actie is een goede manier om op een (inter)actieve en ondernemende manier de kerndoelen te bereiken. Bovendien bereiken de leerlingen tijdens het project, door concreet onderwijs, meerdere doelen tegelijk. De Day for Change Actie sluit aan bij de onderstaande kerndoelen in het primair onderwijs.

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Nederlands
  • Rekenen/ wiskunde
  • Kunstzinnige oriëntatie

In bovenstaande pdf worden de leerdoelen van de Day for Change Actie en de aansluiting op de kerndoelen uitgebreider beschreven. Per onderdeel staat op welke manier het kerndoel binnen het project toegepast kan worden.

Wat zijn de kinderen druk en enthousiast met de Day for Change Actie bezig geweest. Heel leuk om te zien. En ze leren zoveel tijdens deze actie: samenwerken, zelf iets bedenken, zelf initiatief nemen en dan ook nog voor een goed doel. Superleuke actie!.

Marian Lenders, ouder van Hannah, Groep 8, basisschool NSV2 Nijmegen

Opbouw Day for Change Actie

De Day for Change Actie is modulair opgebouwd en zeer flexibel inzetbaar, voor een periode van 6 tot 8 weken (langer kan ook), uitgaande van 1 tot 2 lesuren per week.

Om je eenvoudig aan de slag te laten gaan met de Day for Change Actie, ontvang je een handleiding met de opzet voor de uitvoering van het project en werkboekjes voor de leerlingen.

Flexibel

Heb je niet zoveel tijd beschikbaar? Dan kan je er voor kiezen niet alle gastlessen te volgen. De Actie is altijd aan te passen op jouw planning en budget. Samen met een regio-coördinator van Day for Change maak je afspraken over jullie wensen en mogelijkheden.

Zelfstandige uitvoering

De Day for Change Actie Online geeft je als leerkracht, tegen vergoeding van het inschrijfgeld en de bijdrage voor het lesmateriaal, de mogelijkheid het project zelfstandig uit te voeren aan de hand van vier videolessen en het werkboek/opdrachten voor de leerlingen. De videolessen duren ca. 10 tot 15 minuten.

Zeker als we door het coronavirus elkaar niet altijd in het klaslokaal kunnen ontmoeten is de uitvoering van de Day for Change Actie Online een uitkomst.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om voor een onderdeel van het project een gastdocent van Day for Change te betrekken, live voor de klas of in een online sessie.

Good practice

Het leuke aan het lesmateriaal van Day for Change is dat iedere school er op zijn eigen manier mee aan de slag kan gaan. Doe je mee aan de Day for Change Actie dan kan je er voor kiezen om het project af te sluiten met een ondernemersmarkt op het schoolplein waarbij alle ouders, broers, zussen, oom, tantes en buurtbewoners welkom zijn om de producten en diensten van de leerlingen af te nemen. De Willem de Zwijgerschool uit Den Haag doet dit al jaren en haalt hier ieder jaar een prachtig bedrag mee op voor Day for Change. Hiernaast is het een mooie manier om een connectie te maken tussen school, ouders, buurtbewoners en het bedrijfsleven.

Onder het kopje ‘Nieuws’ op deze website lees je heel veel leuke en enthousiaste verhalen van andere scholen. En als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief blijf je altijd op de hoogte!

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief