Lesbrieven Nieuwe Economie

Aandacht voor duurzaamheid en welzijn

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft ook invloed op ons economisch denken: met welke bril kijken we naar de economie? Met de lesbrieven Nieuwe Economie voor HAVO en VWO krijgen leerlingen de kennis en tools aangereikt om economische ideeën (kritisch) te onderzoeken.

Pluriform kader

Steeds meer stromingen en – theorieën kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart.  Dit pluriforme kader – een bredere blik op de economie – is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Want al die transities en veranderingen waar onze wereld aan onderhevig is, bieden ook nieuwe kansen. In de circulaire economie, de energietransitie, digitalisering én in sociaal ondernemerschap.

Bewuste wereldburgers

Met de juiste kennis en de juiste vaardigheden kunnen jouw leerlingen deze kansen benutten. Daardoor kunnen ze beter omgaan met snel veranderende tijden en als bewuste wereldburgers bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Bovendien zijn ze op deze manier beter voorbereid op het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken steeds centraler komt te staan.

Wil je als docent:

 • Het kritisch denkvermogen van je leerlingen stimuleren?
 • Leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op economie?
 • Hen de handvatten en vaardigheden geven waarmee ze bewuste wereldburgers kunnen worden?

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!  

Bestel direct online

In één lesuur per lesbrief maak je leerlingen bekend met nieuw economisch denken vanuit een pluriform kader. In samenspraak met onze adviesraad van economen zijn we gekomen tot een serie van 5 lesbrieven voor onderbouw en bovenbouw van havo/vwo.

 • De lesbrieven kunnen los van elkaar worden besteld en gebruikt;
 • Het materiaal biedt activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren;
 • De lesbrieven zijn ‘plug en play’, je kunt het zo gebruiken met een beperkte voorbereiding;
 • Alle materialen zijn getest door docenten en leerlingen.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Elke lesbrief voor 1 lesuur bestaat uit:

 • Een professionele PowerPoint of online presentaties met notities, videofragmenten etc.
 • een korte handleiding
 • een theoretisch kader voor docenten en
 • een werkblad met opdrachten voor leerlingen.

Leerlingen krijgen de tools aangereikt om economische ideeën te onderzoeken en kritische vragen te stellen, vanuit hun eigen belevingswereld. Het onderliggend normatieve kader is dat een economie ook ingericht kan worden op het nastreven van welzijn voor alle mensen binnen de grenzen van de Aarde.

Onze partner: ONE

Day for Change ontwikkelt de lesbrieven op initiatief van en in co-creatie met onze partner Our New Economy (ONE). Daarnaast werken een tiental economen en professionals mee aan het ontwikkelen en reviewen van het materiaal. ONE wil bijdragen aan een nieuwe economie die een goed leven voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken werkt ONE met denkers én doeners aan theorieën die aantonen dat het anders kán. ONE vertaalt die theorie ook naar de praktijk. Zo kan iedereen meedoen en een bijdrage leveren aan die nieuwe duurzame en sociale economie. ONE richt zich op het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en nu, in samenwerking met Day for Change, ook op het voortgezet onderwijs.

Adviesraad Economen

In het lesmateriaal maken we gebruik van onderliggende theorieën die goed getoetst zijn. Hierin wordt het team van Day for Change en ONE ondersteund door een adviesraad van economen die feedback geeft op het materiaal, waaronder Irene van Staveren, Arjo Klamer, Esther Mirjam Sent, Nicky Pouw, Eveline Kapteijn Kruijswijk, Rutger Hoekstra, Elisa Achterberg, Henny van Dongen en Jacqueline Haarsma.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief