Verhalen uit de praktijk

Day for Change: Ondernemende Helden Academie

  Tijdens de Day for Change Actie ziet het team van Day for Change ondernemend talent tot bloei komen. Daarom wilden we  graag een nieuw initiatief ontwikkelen voor jongeren tussen 16 en 26 jaar oud om dit ondernemend talent tot volle wasdom te brengen.  De ... Meer

Bloembollen verkopen in juni?

Vorige week was de afsluiting op de basisschool van de Meester G. Propschool in Lochem. De eerste gastles stond in maart gepland en Wouter Creutzberg van Rabobank Noord Oost Achterhoek verzorgde voor de G. Propschool de ondernemersles, pitch en afsluiting. De leerlingen gingen voortvarend te ... Meer

Moet je ideeën wel met elkaar delen?

Een aantal leerlingen van het Twickel in Hengelo Overijssel hadden gisteren de gastles ondernemen van maar liefst twee medewerkers van Rabobank centraal Twente. Vorige week hebben zij gebrainstormd en gisteren samen met de medewerkers van de Rabobank beslissingen genomen over hun toekomstige bedrijf. En ... Meer

Wat een mooi bedrag van drie scholen!

Wat een mooi bedrag van drie scholen! De afgelopen weken hebben een aantal scholen de Day for Change actie afgerond.Het Stedelijk in Zutphen heeft meegedaan met 20 leerlingen die voor het keuzedeel ondernemen een echte onderneming hebben opgezet. De leerlingen zijn gestart met een ... Meer

Training door Elly in Benin

Het lespakket waarmee jongeren in Nederland leren ondernemen, vormt de basis van het project ‘Je crée mon entreprise’ in het West-Afrikaanse land Benin. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het lokaal toepasbaar maken van het lesmateriaal. Waarbij onze collega Elly Janssen vanuit ... Meer

Keuzedeel Ondernemen gaat echt ergens over!

De leerlingen van het keuzedeel ondernemen van het Carmel College Salland in Raalte hebben vanmorgen hun pitch gegeven voor de jury met daarin onder andere Paul van Rabobank Salland. De afgelopen weken hebben zij hard gewerkt om de 5 p’s van hun onderneming te ... Meer

Zelden was de jury zo onder de indruk van pitches.

Zelden was de jury zo onder de indruk van pitches van leerlingen die hun bedrijf willen starten of verder willen uitbouwen. In de jury zaten medewerkers van Rabobank Twente Oost, docenten van school en Jolanda en Karin van stichting Day for Change. Elke keer ... Meer

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief