Ondernemende Helden 2018 – 2021

Day for Change | Ondernemende Helden is ontstaan vanuit de overtuiging dat ondernemende jongeren een uitdagende “ontmoetingsplek” nodig hebben. Een online ontmoetingsplek waarin talentvolle jonge ondernemers, investeerders, technologie en onderwijs elkaar kunnen vinden, inspireren en versterken.

Leren en ervaren

Jongeren die deelnamen aan Ondernemende Helden volgden educatieve lesprogramma’s, werden structureel gecoacht door experts en leerden online alle disciplines van ondernemen. Wat ze online leerden, moesten ze ook direct toepassen in de praktijk. Door de online “community” omgeving leerden de deelnemers ook van elkaar. Offline ontmoetten de jongeren elkaar regelmatig tijdens groepscoaching gesprekken en evenementen die door Ondernemende Helden werden georganiseerd. Jongeren die onderdeel uitmaakten van Ondernemende Helden werden in één jaar tijd gecoacht tot een nieuwe generatie duurzame ondernemers.

De deuren van de virtuele academie openden in januari 2019. De pilot werd beëindigd op 30 oktober 2021

Pilot Ondernemende Helden Achterhoek

 • 3-jarig programma met financiering van LEADER, Instituut GAK en Oranjefonds
 • Gericht op jongeren van 16 – 26 jaar
 • Partners: Jongerencentrum Doetinchem, Stichting Pak An, gemeentes, provincie Gelderland, lokaleondernemersverenigingen, lokale media, bedrijven en onderwijsinstellingen
 • USP: het programma was laagdrempelig, toegankelijk voor alle jongeren, van school drop-out tot universitair student. Door de focus op persoonlijke ontwikkeling gaf het project jongeren de kans zichzelf te ontdekken om vandaar uit tot een goed ondernemers-idee te komen. 
 • Ondernemende Helden was onafhankelijk, niet gebonden aan een kennisinstituut. De diversiteit aan deelnemers droeg bij aan de meerwaarde van het peer-to-peer contact.

De community en academie

 • Inspiratie
 • Talent ontwikkeling: Ben jij ondernemer? Of ondernemend?
 • Peer-to-peer contact
 • Individuele coaching
 • Een broedplaats voor nieuwe ideeën en samenwerkingen
 • Nieuwe inzichten over sales, financiën en strategieën
 • Een paar keer per week een nieuw topic op het forum
 • De kans om te ontdekken hoe zij duurzaamheid kunnen integreren in het eigen bedrijf, bij de werkgever en in hun eigen leven
 • En natuurlijk de online lessen in de Ondernemende Helden Academie

Deelnemers en uitstroom

Uitstroompercentages:

 • 68 % startte een eigen bedrijf en is ingeschreven bij de KvK
 • 8 % van de deelnemers stroomde uit naar werk of een opleiding
 • 24 % van de deelnemers sloot het traject af zonder concreet resultaat

Bovenstaande uitstroomcijfers zijn enigszins vertekend. Bij de start van Ondernemende Helden richtten wij ons 100% op jongeren die al de overtuiging hadden een bedrijf te willen starten. Door de ervaringen in het eerste jaar, en versterkt door impact van de coronacrisis, werd het toelatingscriteria verbreed: we boden jongeren tussen 16-27 jaar de kans om gedurende een jaar te ontdekken of ze ondernemend, dan wel echte ondernemers zijn. In het laatste jaar is een hoger percentage deelnemers tussentijds uitgestroomd. Hoewel het OH programma toegankelijk was vanaf 16 jaar waren de meeste instromers 18 jaar of ouder. Ruim 80 jongeren name deel aan het programma. Dit aantal is lager dan de oorspronkelijke ambitie van het project. De moeilijke coronaperiode heeft zeker invloed gehad op het aantal instromers in het project.

Publiciteit

De bereidheid van organisaties om aandacht te besteden aan Ondernemende Helden bevestigde de interesse die er is in de Achterhoek voor het project.

https://ondernemengelderland.nl/nl/organisatie/ondernemende-helden-0

https://www.smarthub.nl/steuntje-in-de-rug-voor-jonge-ondernemers/

https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/nieuws/algemeen/232911/nieuw-in-de-achterhoek-ondernemende-helden-academie-

Vanaf half september tot november 2019 werd in samenwerking met Optimaal FM een campagne opgezet: 10 weken lang, 8 maal per week een spotje van Ondernemende helden op de lokale radio. Daarnaast werden 5 deelnemers van Ondernemende Helden geïnterviewd. Bijgaand de link naar Sound Cloud waar de interviews en het spotje te beluisteren zijn.

Deelnemers aan het woord

Koen Matas

Leeftijd: 23 jaar
Opleidingsniveau: HBO

“Ik heb een app, HobJob, waarin ik klusjes aanbied: ik breng vraag en aanbod met elkaar in contact.”

Wat betekent Ondernemende Helden voor jou? 
“Ondernemende helden is voor mij echt de oplossing geweest voor veel van de knelpunten waar ik mee zat binnen mijn bedrijf. Soms verlies je het overzicht en kom je daarom in de knoop met wat de belangrijkste eerstvolgende stap moet zijn.”

Wat heeft Ondernemende Helden jou tot nu toe opgeleverd?
“Het klinkt misschien stom, maar de belangrijkste bijdrage van Ondernemende Helden aan mijn bedrijf is geweest, dat ze me hebben afgeremd. Ik wilde eigenlijk te veel dingen tegelijk doen, alles moest nu gebeuren en het moest ook zo snel mogelijk af. Karin (de projectmanager) heeft mij doen inzien dat het goed is om af en toe even een stapje terug te doen, om het overzicht te krijgen om daarna juist weer beter aan het werk te kunnen.”

Merel Bakhuizen

Leeftijd: 23 jaar
Opleidingsniveau: HBO

“Ik ben initiatiefnemer van stichting www.muziekvoorjebrein.nl en ben bezig om een app te ontwikkelen.”

Hoe combineer jij Ondernemende Helden met je werk of school?

“De lessen kan je zelf in je agenda inplannen. Er zijn maar een aantal vaste momenten die ik van tevoren in mijn agenda vastzet. Door deze flexibele maar ook structurele vorm valt dit prima te combineren met andere activiteiten.”

Waarom zou jij andere deelnemers adviseren om ook deel te nemen aan Ondernemende Helden?

“Ik ben ervan overtuigd dat deze academie iedereen (van geïnteresseerde ondernemer tot uitvoerende ondernemer) iets kan bieden. Of dit nu praktische tips zijn voor het opzetten van een bedrijf of het uitbreiden van je netwerk in het ondernemerswereldje. Hoe actiever je houding is en hoe meer kansen je aangrijpt (die de academie en Karin genoeg aanbieden), hoe meer je eruit haalt. Je zit er tenslotte voor jezelf.”

Job Wolterink

Leeftijd: 18 jaar
Opleidingsniveau: MBO (gaat instromen in het HBO)

“Ik ben eigenaar van https://jitso.nl  en ben ICT ‘er. Ik help bedrijven om systemen te ontwikkelen zodat zij tijd en geld overhouden om aan hun bedrijf te werken.”

Wat betekent Ondernemende Helden voor jou?
“Heel veel, door deze stichting heb ik mijn netwerk flink kunnen uitbreiden. Daarnaast bieden ze mij mogelijkheden die ik misschien anders niet had gehad. Je leert er ook veel van, bepaalde tactieken in het ondernemen moet je leren en kun je niet zelf achter komen. Hierdoor kun je binnen één jaar tijd een mooi bedrijf opzetten.”Wat heeft Ondernemende Helden jou tot nu toe opgeleverd?
“Ik heb al veel geleerd omtrent het ondernemen, hoe kun je het beste de stappen volgen? En hoe zet je een product op de markt dat ook echt waardevol is? Door de ondersteuning van Ondernemende Helden leer je precies hoe je je bedrijf groter en groter kunt maken.

Eline Ossevoort

Leeftijd: 18 jaar
Opleidingsniveau: eindexamen havo (gaat starten in het HBO – Reinwardt Academie)

“Op dit moment ben ik bezig om een bedrijf op te zetten die de marketing kan verzorgen voor kunst- & cultuurorganisaties.”

Wat betekent Ondernemende Helden voor jou?
“Ondernemende Helden is ontzettend leuk en een goede keuze geweest om te gaan doen. Ik wist nog niet waarmee ik een onderneming wilde gaan beginnen, maar door de goede begeleiding en lessen is er uiteindelijk een fantastisch idee uitgekomen. Ondernemende Helden betekent dan ook veel voor mij en daar ben ik ze nu al ontzettend dankbaar voor.”

Waarom zou jij andere deelnemers adviseren om ook deel te nemen aan Ondernemende Helden?
“Gewoon doen! Iedereen die graag een eigen onderneming zou willen, ook al weet je nog niet met wat, ga Ondernemende Helden volgen. Iedereen wil je helpen en iedereen staat klaar om je te helpen. Het kan je alleen maar veel moois op leveren.”

Duurzaamheid

Onze maatschappij is in transitie, met grote veranderingen op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Klimaatverandering, globalisering, migratie, digitalisering en beschikbaarheid van grondstoffen beïnvloeden onze samenleving en onze arbeidsmarkt. Hoe creëren we een economie waarin de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd, terwijl tegelijkertijd ieder mens een waardig leven kan leiden? Steeds meer bedrijven en organisaties gaan inzien dat duurzaam ondernemen hierbij centraal staat: het streven naar meervoudige winst door positieve impact op zowel economie, milieu als maatschappij. Day for Change | Ondernemende Helden wilde graag bijdragen aan het vormen van ondernemers die maatschappelijke waarde creëren voor mens en milieu, en daardoor ook economische waarde. Een grote uitdaging was om in het educatieve aanbod van de Ondernemende Helden Academie de deelnemers te motiveren om duurzaam te gaan ondernemen en samen met hen de grote kansen die duurzaam ondernemerschap biedt, te ontdekken. Inspiratiewas daarbij een belangrijk instrument is: zien doet geloven.  Zo sprak bijvoorbeeld tijdens een van de live evenementen van Ondernemende Helden. de technisch directeur van BREKR, een bedrijf die elektrische motoren en brommers in de markt zet: www.brekr.com. BREKR laat zien dat duurzaam ondernemen hip, happening en lucratief is.

Daarnaast ontwikkelde Day for Change een Duurzaamheidstool voor de Ondernemende Helden, met bijbehorend trainingsmateriaal en coaching. De tool is afgestemd op MBO-niveau, zeer praktisch en toepasbaar op iedere sector. Met behulp van de Ondernemende Helden Duurzaamheidstool konden deelnemers hun (toekomstige) bedrijf beoordelen op allerlei aspecten van Mens en Planeet. Wat draag je al bij, en waar wil je aan gaan werken? Als de deelnemer nog geen bedrijf (of idee) heeft, konden ze veel van de vragen in de tool ook toepassen op hun eigen huishouden of inzetten binnen de organisatie waar ze werkten en/of stagelopen.

Interesse in Ondernemende Helden?

De ervaringen met Ondernemende Helden in de Achterhoek zijn vastgelegd in een plan van aanpak en een voorstel voor een mogelijke landelijke uitrol met regionale opties. Het idee is dat de Ondernemende Helden community op landelijk niveau functioneert, maar individueel toegankelijk is en door lokale partijen gebruikt kan worden om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar werk, opleiding en ondernemerschap. Deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar voor geïnteresseerde partijen.

Ondernemende Helden werd mogelijk gemaakt door

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Naast de financiële steun van bovenstaande partijen ontvingen wij sponsoring in natura en netwerkondersteuning van Stichting Pak-An, Jongerencentrum de Gruitpoort, Ondernemershuis Flox, Achterhoek Werkt, Optimaal FM, Regio8 en Achterhoek Nieuws.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief