Voortgang steun aan jonge ondernemers in Oeganda

21 april, 2020

Naast het verstrekken van leningen doneert Day for Change ook geld. In het schooljaar 2019-2020 gaat er o.a. € 15.000,- naar de organisatie ICCO. Deze organisatie steunt hier jonge ondernemers in Oeganda mee.

Het doel van het 3-jarige High Flyers-programma in Noord-Oeganda is om 1.000 jongeren op het platteland in staat stellen om hun agrarische bedrijven in stand te houden en te laten groeien, en daarmee 850 nieuwe banen te creëren. Het jaar 2019 was het eerste jaar van het programma. Hoe is het tot nu toe gegaan? Lees hieronder meer over de resultaten. Wil je eerst meer weten over het programma; klik dan op ‘Jonge ondernemers in Oeganda‘.

Resultaten 2019:

  • 260 jonge ondernemers hebben met succes een driedaagse training in agrarische ondernemerschapsontwikkeling (Agri Business Development) gevolgd. De jongeren voeren momenteel activiteiten van de opleiding uit, waaronder het ontwikkelen/ verfijnen van kredietwaardige bedrijfsplannen voor hun bedrijf.
  • 29 jonge agrarische ondernemers ontvangen mentor ondersteuning van bekwame mentoren. Het resultaat hiervan is een beter inkomen en meer banen voor mede-jongeren in de gemeenschap.
  • Districtsleiders juichen de organisatie voortdurend toe voor de grote bijdrage aan de aanpak van jeugdwerkloosheid, een grote uitdaging in het gebied.
  • Door middel van trainingen op het gebied van financiële educatie zijn momenteel meer dan 10 jonge ondernemers bezig met het verkrijgen van leningen om hun bedrijf te stimuleren.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Naast enkele uitdagingen zoals de grote belangstelling van jongeren voor de aangeboden trainingen en dat het lastig blijkt om voldoende vrouwelijke deelnemers aan te trekken, is het programma vooral succesvol.

Het project heeft opmerkelijke veranderingen teweeggebracht in het bedrijfsleven en het levensonderhoud van jonge agrarische ondernemers in Nebbi. Het High Flyers-programma heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het aanpakken van de toenemende uitdaging van jeugdwerkloosheid in Nebbi.

Het resterende deel van het project zal zich vooral richten op koppelingen met financiële dienstverleners/ producten, langdurig mentorschap voor geselecteerde ondernemers in de subregio Lango, trainingen op maat in communicatie- en marketing- en Business Development-trainingen.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief