Project update: Leave no girl behind

12 januari, 2021

Bij Day for Change ondernemen leerlingen voor een ander. Met de winst die jongeren in Nederland maken, helpt Day for Change ondernemende mensen met o.a. financiële educatie en microkredieten. In het schooljaar 2020-21 steunen wij samen met Aflatoun International het project Leave no girl behind van de organisatie Hope for Relief. 

Voortgang

Hope for Relief zorgt ervoor dat meisjes in Malawi naar school kunnen (blijven) gaan en financiële en sociale educatie krijgen. Het project loopt nu twaalf maanden. Een mooi moment om de balans op te maken. Day for Change heeft een rapport ontvangen van Hope for Relief. Hierin staat wat de organisatie het afgelopen jaar bereikt heeft. Graag delen wij een paar van de hoogtepunten met jullie!

Doelen

Veel van de doelen die aan het begin van het project zijn gesteld zijn behaald of zelfs overschreden. Het doel was bijvoorbeeld om 20 aflatoun-jeugdclubs te starten, dit zijn er 22 geworden. Ook wilde het project 60 moedergroepen trainen binnen het lesprogramma van Aflatoun, dit zijn er 68 geworden. Door deze jeugdclubs en moedergroepen hebben ruim 1500 meisjes (10 – 24 jaar oud) van 20 verschillende basis- en middelbare scholen sociale en financiële educatie ontvangen. De meisjes hebben in deze jeugdclubs onder andere geleerd over: sparen en uitgeven, plannen en budgetteren, hun persoonlijke ontwikkeling en rechten en verantwoordelijkheden.

Vertalen lesmateriaal

Voor dat dit kon gebeuren moest eerst het lesmateriaal van Aflatoun vertaald worden in de lokale taal (Tumbuka) en aan de lokale context aangepast worden. Door een samenwerking van veel verschillende partijen is dit gelukt. Het lesmateriaal van Aflatoun kan nu goed worden ingezet.

Corona

Door corona ligt het onderwijs in Malawi al zes maanden stil. Zoals in een eerdere update te lezen was probeert Hope for Relief hun doelgroep nog altijd te bereiken. Ze doen dit o.a. via de radio. Ook hebben ze een leuke actie opgezet om mensen in Malawi te stimuleren om hun handen te wassen. Waarmee ze ruim 5.000 jongens, meisjes, ouders etc. mee bereikt hebben.

Resultaat

Het project Hope for Relief moet uiteindelijk leiden tot een toename van het aantal meisjes dat sociaal en economisch in staat is om hun eigen beslissingen te nemen en zichzelf te onderhouden. En daarmee de genderongelijkheid te verminderen.

Meisjes van de Phalasito basisschool Aflatoun club laten al de eerste positieve resultaten zien. Zij maakten een groentetuin en verkochten de groenten zodat ze een nieuw schooluniform konden kopen. Van de 23 jonge meisjes hadden er slechts 2 een schooluniform voordat de club werd opgericht.

Er zijn sinds januari 2020 geen gevallen geweest van kindhuwelijken of tienerzwangerschappen in de regio. Een mooi teken dat het project positieve invloed heeft op de gemeenschap.

Hoop

Hope for Relief doet er alles aan om dit reslultaat zo te houden en wil dat dit de nieuwe werkelijkheid voor meisjes in het Rumphi district wordt. Laat dit niet alleen voor de meisjes in het Rumphi district zo zijn maar in heel Malawi en daarbuiten!

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief