Leave no girl behind – Malawi

Naast het verstrekken van leningen doneert Day for Change ook geld. In het schooljaar 2020-2021 gaat er € 15.000,- naar de organisatie Aflatoun International. Deze organisatie steunt hier meisjes en jonge vrouwen in Malawi mee.

In het kort:

Leave no girl behind: empowerment van adolescente meisjes in Malawi door middel van sociaal en financieel onderwijs

 • 1.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 10 – 24 jaar oud) krijgen gender-mainstream sociale en financiële educatie met behulp van Aflateen+ lesmateriaal.

 • Het project wordt op 10 basisscholen en 10 middelbare scholen uitgevoerd op het platteland in Malawi.

Lees meer over de voortgang van de steun aan meisjes in Malawi.

Waarom dit project?

Dit project wil het bewustzijn rondom het recht op onderwijs voor meisjes vergroten. Door een platform te bieden waar adolescente meisjes kwesties kunnen bespreken die gevolgen hebben voor hun opleiding en die hen economisch en sociaal in staat stelt controle te nemen over hun leven.

Malawi worstelt met de gevolgen van huwelijken op jonge leeftijd en culturele praktijken zoals het bruidsschat-systeem beperken de toegang van meisjes tot onderwijs én hun seksuele en reproductieve rechten. Ouders moedigen hun dochters aan om te trouwen voordat ze het basisonderwijs hebben afgerond. Hierdoor lopen veel meisjes het risico seksueel overdraagbare infecties op te lopen, waaronder hiv en vroege zwangerschap. Naar schatting trouwt 50% van de meisjes vóór de leeftijd van 18 jaar, 9% is al getrouwd als ze 15 jaar worden. En 20% van de meisjes in schoolgaande leeftijd gaat niet naar school.

Hoewel Malawi gendergelijkheid heeft bereikt voor de onderbouw van de basisschool, zijn er nog steeds grote verschillen tussen jongens en meisjes in de bovenbouw van de lagere school en in het middelbaar onderwijs. In vergelijking met jongens, stopt een groter deel van de meisjes met school en ze verlaten vaak het onderwijs zonder te kunnen lezen en rekenen .

Betrokken organisaties?

Aflatoun International is een in Nederland gevestigde NGO die sociaal en financieel onderwijs aanbiedt aan kinderen en jongeren wereldwijd. Via een netwerk van 275 partners en 35 overheden bereikt de organisatie elk jaar 8,6 miljoen kinderen en jongeren in meer dan 100 landen. Aflatoun International maakt hoogwaardige lesprogramma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, die kunnen worden aangepast naar lokale behoeften. Daarnaast krijgen leraren training en doet Aflatoun onderzoek om de kwaliteit en effectiviteit van de programma’s te evalueren.

Hope for Relief – Malawi is een lokale NGO met een focus op kinderen en jongeren. De door jongeren geleide organisatie heeft met succes onderwijs- en gezondheidsgerelateerde projecten mogelijk gemaakt die gericht zijn op de jonge bevolking van de districten Rumphi en Chitipa in Noord-Mala:

 

 • Uitdelen herbruikbaar maandverband aan meisjes met beperkte financiële middelen op basisscholen en middelbare scholen.
 • Bijeenkomsten organiseren om het bewustzijn rondom het recht op onderwijs voor meisjes te vergroten
 • Faciliteren van bijeenkomsten tussen ouders, moeders en leerkrachten over kwesties die verband houden met het recht van meisjes op onderwijs.

Programma

 • 1.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 10 – 24 jaar oud) gender-mainstream sociale en financiële educatie bieden met behulp van Aflateen+ lesmateriaal.
 • In totaal wordt het project op 10 basisscholen en 10 middelbare scholen uitgevoerd op het platteland van Malawi.

Doel Aflateen+ lesmateriaal:

 • gendergelijkheid bevorderen
 • leermiddelen bieden over seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)
 • levensvaardigheden en financiële educatie

Het programma stelt de sociale en economische empowerment van vrouwen en meisjes centraal bij het bereiken van gendergelijkheid. Het moedigt vrouwen en meisjes aan om controle over hun eigen leven te nemen door sociale en financiële vaardigheden te verwerven, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfredzaamheid te ontwikkelen: adolescente meisjes moeten economisch en sociaal in staat zijn om zichzelf te onderhouden.

Moedergroepen

Het project biedt het educatieve programma Aflateen+ aan binnen de moedergroepen van het Rumphi-district, waardoor de moedergroepen beter in staat zijn ervoor te zorgen dat jonge meisjes op school blijven. Moedergroepen worden voor elke school opgericht. In deze groepen zitten vrouwen die het potentieel hebben om jonge meisjes te ondersteunen door als rolmodel op te treden, de meisjes te motiveren en waar nodig door te verwijzen naar seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.

Platteland

Het project richt zich op de plattelandsgebieden van  Chikulamayembe en Mwankhunikila in het Rumphi-district in de noordelijke regio van Malawi.

Activiteiten en verwachte resultaten

Project activiteiten:

 1. Oprichting van 20 Aflatoun-jeugdclubs in moedergroepen
 2. Contextualisering en vertaling Aflatoun lesmateriaal
 3. Training 60 moedergroep mentoren / begeleiders in het (les)geven van de Aflateen + actieve leermethode en pedagogische onderwijsmethode.
 4. Vieren van de dag van het Afrikaanse kind en de Wereld Aflatoun-dag
 5. Faciliteren van tweejaarlijkse Community Review Meetings
 6. Organiseren van bijeenkomsten: informatie en best practices delen, benaderingen van gedeelde uitdagingen bespreken en innovaties in de programmering identificeren.
 7. Faciliteren van de samenwerking tussen de moedergroepen, de kinderbeschermingen en community-politie-eenheden

Verwachte resultaten

 1. Verbeterd bewustzijn onder de meisjes en geselecteerde Rumphi-districtsgemeenschappen over kwesties die verband houden met de rechten van meisjes en de belemmeringen m.b.t. de toegang tot onderwijs voor meisjes;
 2. Versterkte communicatie tussen moedergroepen en lokale overheidsprogramma’s om effectief te reageren op rechtenschendingen van vrouwen, mannen, meisjes en jongens;
 3. Toename van het aantal meisjes die sociaal en economisch in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen en zichzelf te onderhouden;
 4. Verminderde genderongelijkheid bij toegang tot- en controle over de middelen en voordelen van de gemeenschapsinfrastructuur.
© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief