Verhalen uit de praktijk

Nieuw lesmateriaal

In onze veranderende wereld is het belangrijk dat de inhoud van de Day for Change Actie regelmatig onder de loep wordt genomen. De afgelopen maanden is het team van Day for Change druk geweest met het herzien, updaten en verbeteren van de gastlessen, de ... Meer

Training door Elly in Benin

Het lespakket waarmee jongeren in Nederland leren ondernemen, vormt de basis van het project ‘Je crée mon entreprise’ in het West-Afrikaanse land Benin. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het lokaal toepasbaar maken van het lesmateriaal. Waarbij onze collega Elly Janssen vanuit ... Meer

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief