Nieuw lesmateriaal

29 november, 2019

In onze veranderende wereld is het belangrijk dat de inhoud van de Day for Change Actie regelmatig onder de loep wordt genomen. De afgelopen maanden is het team van Day for Change druk geweest met het herzien, updaten en verbeteren van de gastlessen, de werkboeken voor de leerlingen en de docentenhandleiding.

Change!

Onze wereld is in beweging: betekenisvol ondernemen, duurzaam ondernemen, op weg naar een nieuwe economie, die circulair, inclusief, klimaatneutraal en diervriendelijk is. Er komt steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen en wereldburgerschap. In de politiek, het bedrijfsleven, de fashion industrie, de voedingsindustrie, de energietransitie… noem het maar op. En natuurlijk verandert het onderwijs mee. Dat is goed nieuws!

Waarom?

In onze nieuwe gastlessen nemen wij de leerlingen mee in het verhaal van Day for Change. Wat doet Day for Change en waarom doen we dat eigenlijk? We vragen aan de leerlingen in Nederland om zich in te zetten voor een ander. We vinden het belangrijk dat ze begrijpen waarom.

Bij Day for Change geloven we dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en de planeet, voorwaarde is voor een wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen. Daarom zetten we ons in om hier én daar duurzaam ondernemerschap te bevorderen. In Nederland zijn we actief op scholen en we dagen de leerlingen uit om aan de slag te gaan met een duurzaam bedrijfje. De winst die de leerlingen maken, gebruiken wij om in ontwikkelingslanden een bijdrage te leveren aan projecten die mensen de kans geven een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doen we door het verstrekken van microkredieten (leningen) en donaties aan educatieprojecten gericht op het verwerven van ondernemersvaardigheden voor kinderen, jongeren én volwassen.

Uitdagingen en de relatieve waarde van geld

In de eerste gastles bespreken we de uitdagingen waarvoor wij als maatschappij op dit moment staan. Samen kijken we wat ‘wij’ hier zelf aan kunnen doen. Ook leren de leerlingen meer over de relatieve waarde van geld: koop je hier voor 10 euro een nieuw IPhone-hoesje? Daar koop je voor hetzelfde geld een geit! We laten zien dat een klein bedrag een groot verschil kan maken.

Projecten

We eindigen de eerste gastles met uitleg over de projecten die Day for Change steunt met de winst van de leerlingen. Wat voor soort projecten steunen wij? En waarom juist deze? Hier wordt ook het begrip microkrediet behandeld. Verder geven we voorbeelden van ondernemers die dankzij een microkrediet een zelfstandig bestaan hebben kunnen opbouwen en financieel zelfredzaam zijn geworden.

Voor hun eigen toekomst!

Maar ook voor de leerlingen hier is het belangrijk om de vaardigheden te verkrijgen waarmee ze later economisch zelfstandig kunnen worden. We laten de leerlingen nadenken over hoe een goed leven er voor hen uitziet en hoe ze dit voor zichzelf kunnen verwezenlijken. We doen dit door vragen, discussie en kleine opdrachten tijdens de gastles en uiteindelijk door ze zelf als ondernemer aan de slag te laten gaan.

Belangrijke vaardigheden

De vaardigheden die de leerlingen nodig hebben tijdens de Day for Change Actie, samenwerken, presenteren, omgaan met tegenslagen, initiatief nemen, doorzettingsvermogen en creativiteit, zijn precies de vaardigheden die ze later nodig hebben tijdens hun werkzame leven als werknemer of als ondernemer. Hoe fijn is het als je dat al een keer geoefend hebt!

Duurzaam Ondernemen

De tweede gastles helpen we de leerlingen op weg bij het maken van hun duurzame ondernemingsplan. Hoe kan je iets goeds doen voor de wereld en hier ook nog geld mee verdienen? Er zijn veel mooie voorbeelden van winstgevende, hard groeiende bedrijven die maatschappelijke en/of ecologische winst boven financiële winst zetten. Een voor de hand liggend voorbeeld dat veel leerlingen aanspreekt is Tony’s Chocolonely, maar ook een bedrijf als Dopper is bij leerlingen vaak bekend.

Business case en eigen plan

Na de leerlingen geïnspireerd te hebben om duurzaam aan de slag te gaan, behandelen we samen een duurzame business case. Zo oefenen de leerlingen met de onderdelen die ze straks in hun eigen ondernemingsplan moeten opnemen en maken ze zich deze begrippen eigen.

Brainstorm

Ook laten we de leerlingen alvast oefenen met brainstormen en bespreken we wat er van hen verwacht wordt in de pitch. Een volle les dus! Het is altijd weer de vraag of alles past in een lesuur maar gelukkig geven de werkboeken en de docentenhandleiding alle handvatten om zelf met de stof aan de slag te gaan.

De nieuwe werkboeken komen begin 2020 binnen. De nieuwe gastlessen hebben we sinds begin dit schooljaar al in gebruik. Interesse in een gastles of deelname aan de Day for Change Actie? Neem contact op met ons op.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief