Al tien jaar een goede match

16 september, 2021

Wij zijn trots op onze partner, de Rabobank. Dat mag best wel eens gezegd worden. Al ruim tien jaar werken we intensief samen met verschillende lokale Rabobanken om een nieuwe generatie betrokken wereldburgers op te leiden.

Thema’s

Duurzaam ondernemen en financieel gezond leven: twee thema’s waarin Day for Change en de Rabobank elkaar vinden. Samen laten we kinderen en jongeren hun ondernemende talenten ontdekken en ontwikkelen. Daarbij hoort ook goed leren omgaan met geld – essentieel in een maatschappij waar jongeren steeds vroeger met schulden worden geconfronteerd. En heel belangrijk: met de Day for Change Actie leren ze zélf een bijdrage te leveren aan een betere wereld, door een duurzaam bedrijfje te starten en met de winst ondernemende mensen in ontwikkelingslanden vooruit te helpen.

Samenwerking in de praktijk

De Rabobank is in veel regio’s in Nederland zowel financieel als inhoudelijk betrokken bij de uitvoering van de Day for Change Actie op scholen. Hierdoor kan stichting Day for Change het project tegen geringe kosten aanbieden aan scholen en op deze manier zoveel mogelijk leerlingen bereiken.

“Middelbareschoolleerlingen die een mini-onderneming starten en tegelijkertijd jonge ondernemers in ontwikkelingslanden een steuntje in de rug geven. Het concept Day for Change past perfect bij de visie van de Rabobank.“

De bovenstaande quote komt uit een recent verschenen artikel in de Rabo & Co, het ledenblad van Rabobank Midden Nederland. Ook in de Rabo & Co van Rabobank Midden Brabant werd de samenwerking vlak voor de zomer uitgelicht. Beide artikelen vind je hier:

Financieel gezond leven

Tijdens de Day for Change Actie starten leerlingen een duurzaam bedrijfje. Ze maken vogelhuisjes van resthout, etuis van oude stoffen of doen spelletjes met eenzame ouderen. De creativiteit blijkt vaak eindeloos. Maar voordat ze beginnen maken ze een plan. Ook financieel, want ondernemen betekent risico nemen.

Ze leren ze over de waarde van geld, investeren, het aanvragen van een microkrediet, het bijhouden van inkomsten en uitgaven en het berekenen van winst. Toch zit de grootste leerervaring altijd in het doen. Want zoals alle ondernemers weten loopt het in de praktijk vaak anders dan vooraf bedacht. Hoe ga je daar mee om? Daar komen belangrijke competenties zoals samenwerken, initiatief nemen, communiceren, creatief denken en problemen oplossen bij kijken. Vaardigheden die hen gaan helpen om later financieel zelfredzaam te worden.

Duurzaam Ondernemen 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goed leven kan hebben, binnen de grenzen van de aarde? Ondernemerschap en duurzaamheid staan daarbij centraal. Door hier al op jonge leeftijd mee aan de slag te gaan hebben leerlingen later een streepje voor. Of ze nu in loondienst gaan of zelf ondernemer worden.

Door een duurzaam bedrijfje te starten ervaren kinderen en jongeren hoe ze meerwaarde kunnen creëren met een product of dienst: niet alleen financiële waarde (winst), maar ook waarde voor mens en milieu. Hier hoort kritisch nadenken over de keuzes die je maakt bij. Door wie en onder welke omstandigheden zijn de materialen en producten die je gebruikt gemaakt? Kun je zelf minder grondstoffen gebruiken? Hoe ga je om met energie en met het afval dat je produceert? Belangrijke vragen die voor duurzame ondernemers – groot en klein – aan de orde van de dag zijn.

Duurzaamheid, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid zijn belangrijke thema’s voor de Rabobank, als coöperatieve financiële instelling. Samenwerken aan een betere wereld, daar draait het ook om bij Day for Change. Met dit project helpen we leerlingen bij het zelfstandig omgaan met geld, het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden én stimuleren we duurzaam denken en doen. De gastlessen waren heel leuk om te geven vanwege het enthousiasme van de leerlingen. Ze hadden er duidelijk al over nagedacht en kwamen met mooie plannen. Daar krijgen ook wij energie van!’

Accountmanager MKB Roy Rouwhorst

Verbinding tussen bank en school: meer dan een app op je telefoon

De samenwerking met Day for Change en de Rabobank is ook voor scholen waardevol. Niet alleen omdat de bank de financiële middelen heeft om deelname aan het project voor hen mogelijk te maken maar ook omdat de bank vaak inhoudelijk betrokken is.

Medewerkers van de bank spreken een filmpje in, geven een gastles over Duurzaam Ondernemen en Geld of beoordelen als lid van de kredietcommissie de plannen van de leerlingen. Het spreekt tot de verbeelding als iemand uit het bedrijfsleven langs komt om te praten over duurzaam ondernemen. En hoe spannend is het als een echte bankmedewerker jouw bedrijfsplan beoordeelt?

Een prachtig voorbeeld van de ‘echte’ wereld verbinden met het onderwijs. Een gezicht in de klas, soms zelfs een bezoek aan de bank: het levende bewijs dat een bank meer is dan een app op je telefoon. Op deze manier ontstaat er een mooie verbinding tussen school en bank die voor beide partijen positief is. Day for Change is blij hier al tien jaar een verbindende rol in te kunnen spelen.

Hier vind je meer informatie over de samenwerking tussen Day for Change en de Rabobanken.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief