Enthousiasme in Benin over pilotproject ondernemen: “Niet op de vissen wachten, maar zelf leren vissen”

13 juli, 2018

Na de succesvolle training van docenten in oktober 2017, zijn er in de regio Sinendé in Noord Benin 8 basisscholen aan de slag gegaan met de uitvoering van het pilotproject ondernemen ‘Je crée mon entreprise’. Inmiddels is de eerste testfase afgerond en willen we graag de eerste ervaringen en resultaten delen.  Leerlingen, leraren én ouders zijn erg enthousiast over het project ‘Je crée mon entreprise’. Alle scholen willen hiermee doorgaan. Ouders: “dit project leert onze kinderen om niet altijd op de vissen te wachten maar om zelf te leren vissen” 

Achtergrond

Het lespakket van Day for Change waarmee jongeren in Nederland leren ondernemen, vormt de basis van het project ‘Je crée mon entreprise’ in Benin. Er is in 2017 hard gewerkt aan het lokaal toepasbaar maken van het lesmateriaal. In oktober 2017 is onze collega Elly Janssen naar Benin gereisd om daar samen met de lokale organisatie Dedras een training voor docenten te verzorgen.

Dedras is een organisatie die sinds 2015 bezig is met het versterken van ondernemersvaardigheden van jongeren in het Noorden van Benin. Het onderwijs in Benin is weinig praktijkgericht en de schooluitval van ruim 65% is bovendien erg hoog. Dedras krijgt voor het versterken van het onderwijs financiële steun van de Nederlandse organisatie Woord en Daad.

benin ondernemen1

foto: Elly Janssen


Uitvoering eerste fase van de pilot ondernemen

Acht verschillende basisscholen hebben het project ‘Je crée mon entreprise’uitgevoerd. Gedurende 8 weken deden er 160 meisjes (83) en jongens (77) in de leeftijd van 11-14 jaar mee. Ze kregen les in ondernemerschap , brainstormden over ideetjes van bedrijfjes en deden een marktonderzoek. Ze maakten ook een eenvoudig bedrijfsplan en gingen zelf ondernemen. De leerlingen hebben o.a. sojakaas, toffees, sleutelhangers en zeep gemaakt en verkocht. De ouders hielpen de kinderen bij de uitvoering,  in het bijzonder bij de verkoop van de producten.

Geld lenen

Het materiaal, zoals potten en pannen, die de leerlingen nodig hadden voor het maken van hun producten, leenden ze veelal thuis. Maar de leerlingen hadden ook geld nodig om bijvoorbeeld ingrediënten te kopen. Ze hebben op diverse manieren geld gemobiliseerd en scholen hebben een zgn. startersfonds ingesteld. Op basis van de plannen konden leerlingen uit dit fonds geld lenen. Er wordt namelijk in deze pilot (nog) niet samengewerkt met een bank of microfinancieringsinstelling. Het is in Benin voor volwassenen al lastig om een lening te krijgen, laat staan voor leerlingen. Ervaringen uit deze pilot worden door Dedras wel uitgewisseld met de banken.

benin ondernemen 3

foto: Abel Sourokou (Dedras)

benin ondernemen 4

foto: Abel Sourokou (Dedras)

 

Resultaten

De meeste bedrijfjes hebben winst gemaakt. De totale opbrengst was ruim 50 euro. Dat is voor deze testfase een mooi bedrag, zeker in Benin. De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor het kopiëren van lesmateriaal en het voortzetten van het project voor andere leerlingen.

Reacties

Leerlingen, leraren én ouders zijn erg enthousiast over het project ‘Je crée mon entreprise’. Alle scholen willen hiermee doorgaan. Leerlingen vinden het een goed project om hun capaciteiten en wens om te ondernemen te ontwikkelen. Leraren: “ het is een geweldig programma. We zijn er trots op dat onze leerlingen zelf initiatieven nemen en deze ook afronden”.

benin ondernemen 5

foto: Abel Sourokou (Dedras)

Vervolg

De pilot is nog niet klaar. Voordat het lesmateriaal definitief wordt en ook op andere scholen in Benin gebruikt kan worden, zal het materiaal op basis van de eerste ervaringen nog op punten worden aangepast. Zo zal het lesmateriaal voor de leerlingen nog aantrekkelijker worden gemaakt en versimpeld met o.a. striptekeningen. Later dit jaar  wordt het materiaal opnieuw getest. Dedras heeft de ambitie om dit project daarna uit te zetten op nationaal niveau. Dan kunnen nog veel meer kinderen hier mee aan de slag. Dat zou toch geweldig zijn? We houden jullie op de hoogte.

 

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief