Start Ondernemende Helden in de Achterhoek

22 maart, 2019

Afgelopen januari zijn wij gestart met een nieuw programma van Day for Change, Ondernemende Helden. Al jaren werken wij met jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar die een bedrijf opzetten met een microkrediet. De winst die zij daarmee maken komt terug bij de stichting zodat wij ondernemers DAAR kunnen helpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Even voorstellen

Ik ben Karin Overbeek regiocoördinator van Oost Nederland. Ik woon in Hummelo de Achterhoek, een krimpregio. Jongeren trekken weg uit de Achterhoek. Dat doen zij o.a. omdat zij gaan studeren. De Achterhoek heeft geen HBO of universiteit opleiding. En dat is een groot probleem. Een probleem dat niet alleen mij maar veel mensen in de Achterhoek zorgen baart. De vraag vanuit de regio was: Hoe houden wij jongeren in de Achterhoek en zorgen wij ervoor dat zij economisch zelfredzaam worden.

Noaberschap

Ondernemerschap is één van de oplossingen. Het ondernemerschap in de Achterhoek is groot. Wat als er nou een programma wordt ontwikkeld die jongeren de kans bied om een bedrijf op te zetten of uit te bouwen. Het Noaberschap in de Achterhoek is enorm. Iedereen helpt elkaar daar waar het kan. En zo is Ondernemende Helden tot stand gekomen.

Afgelopen januari zijn wij gestart met de eerste deelnemers. Omdat het een pilot is wisten wij niet welke jongeren zich zouden melden. Het programma ter waarde van €1500,- per deelnemer wordt gefinancierd door LEADER Achterhoek, Instituut Gak en het Oranjefonds. Daarnaast hebben wij vele partners, waaronder de gemeentes uit de Achterhoek. Ondernemende helden is een online en offline programma. Het was dus best spannend of Ondernemende Helden wel zou aanslaan bij de jongeren.

Ondernemende Helden

In december hebben de eerste jongeren zich aangemeld en wat voor jongeren! De jongeren die zich hebben aangemeld zijn buitengewoon ambitieus en durven keuzes te maken. Daarnaast zijn zij dankbaar dat hun deze kans in de Achterhoek geboden wordt. Elke maand stromen er 4 tot 6 deelnemers in het programma. Het doel is dat wij dit jaar 60 jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar begeleiden naar de ondernemers van morgen en leren dat er zelfs in een krimpregio veel kansen liggen. De bedrijven die jongeren hebben naast hun werk of opleiding varieert van app bouwer tot archivarisvan e-commerce tot theehuis en alles wat daar tussen zit. Zij verbazen ons en de regio met hun mooie initiatieven!

De community, de lessen over ondernemerschap en skills zijn samen met zelfontplooiing een grote meerwaarde voor de deelnemers. En dat is waar Day for Change voor staat. Voor jongeren HIER en DAAR, dus ook in een krimpregio in Nederland, helpen wij jongeren om een zelfstandig bestaan op te bouwen!

Link naar Youtube waar in de jongeren zich voorstellen

https://www.youtube.com/watch?v=hpYVSAM3yVk

Wordt vervolgd!

Karin Overbeek coördinator Ondernemende Helden

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief