Lesbrieven Nieuwe Economie

29 september, 2022

In 2021 ontwikkelden Day for Change samen met Our New Economy 5 lesbrieven over nieuwe economie. Met steun van de Goldschmeding Foundation krijgt deze serie een vervolg. In de Week van het Economieonderwijs gaan we live met een nieuwe website. Je kunt je alvast aanmelden voor een gratis Lesbrief!

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft ook invloed op ons economisch denken: met welke bril kijken we naar de economie? Met de lesbrieven Nieuwe Economie voor HAVO en VWO krijgen leerlingen de kennis en tools aangereikt om economische ideeën (kritisch) te onderzoeken.

Wil jij als docent …

  • Het kritisch denkvermogen van je leerlingen stimuleren?
  • Leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op economie?
  • Hen de handvatten en vaardigheden geven waarmee ze bewuste wereldburgers kunnen worden?

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie voor jou!

In samenspraak met een adviesraad van economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelden we samen met Our New Economy in 2021 vijf lesbrieven nieuwe economie.

In één lesuur per lesbrief maak je leerlingen bekend met nieuw economisch denken vanuit een pluriform kader. Leerlingen krijgen de tools aangereikt om economische ideeën te onderzoeken en kritische vragen te stellen, vanuit hun eigen belevingswereld. De gedachte dat economie gericht kan worden op het nastreven van welzijn voor alle mensen binnen de grenzen van de aarde staat centraal. Deze eerste 5 lesbrieven gaan over Waarden, Groei, Circulaire Economie, Echte Prijzen en Waardevol Werk.

Plug & Play

Het materiaal biedt activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven zijn digitaal, ‘plug en play’ te gebruiken en vragen maar beperkte voorbereiding. Alle materialen zijn in de praktijk getest door docenten en leerlingen. Met steun van de Goldschmeding Foundation wordt deze serie de komende jaren met acht lesbrieven voor onder- en bovenbouw uitgebreid.

Gratis lesbrief ontvangen

In de Week van het Economieonderwijs (14-18 november 2022) lanceren we tijdens een interactieve Webinar op 16 november een nieuwe website waar de lesbrieven verkrijgbaar zijn, incl. docenthandleiding en kant en klaar lesmateriaal: economieles.nu . Bovendien bieden we daar ook workshops en (online-) trainingen aan voor docenten.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief van Economieles.nu en ontvang in november Lesbrief 1 over “Waarden” gratis.

Inschrijven op nieuwsbrief

Resultaten

Het doel van dit project is een totaal van 13 lesbrieven beschikbaar te hebben voor onder- en bovenbouw havo en vwo. Hiermee willen we eind 2024 zo’n 65.000 leerlingen bereikt hebben.

Verschillende economische stromingen kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart. Deze bredere blik op de economie is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Het vak economie moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie, als consument, als werknemer of zelfs als producent. Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jouw leerlingen beter omgaan met de snelle veranderingen in onze samenleving. Ze leren hoe zij als bewuste wereldburgers kunnen bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Het vak economie bereidt de leerlingen natuurlijk ook voor op een vervolgstudie economie. Nieuw economisch denken zorgt voor een betere aansluiting bij het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken meer centraal is komen te staan.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation

Over de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk, Economie

 De Goldschmeding Foundation is een filantropisch fonds dat is opgericht door Frits Goldschmeding, tevens de oprichter van de Randstad Groep. De foundation zet zich structureel in om de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend te veranderen, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken. 

Met kennis, donaties en haar netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. Samen werken we aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en menswaardige economie. 

Samen werken aan beter  

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief