Lancering onderwijsmateriaal Nieuw Economisch denken

7 september, 2021

Persbericht Our New Economy & Day for Change

Dinsdag 7 september (Duurzame Dinsdag) is de lancering van de eerste drie lesbrieven Nieuwe Economie, ontwikkeld door Our New Economy in samenwerking met Day for Change. Deze twee non-profit organisaties hebben de laatste maanden hard gewerkt zodat docenten hun leerlingen in het voortgezet onderwijs nu kennis kunnen laten maken met een breder perspectief op de economie.

Economieonderwijs loopt achter

Jongeren volgen het nieuws, horen de ontwikkelingen op gebied van klimaat, duurzaamheid en sociale problemen, en zijn vaak zeer betrokken bij deze onderwerpen. Het is niet toevallig dat vandaag de duurzame troonrede wordt voorgedragen door Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.

De universitaire studie economie gaat maar moeizaam mee met de tijd, stond in het NRC-artikel van 5 september jl. (“De studie economie gaat maar moeizaam mee met de tijd”). Maar ook de ontwikkelingen in het economie curriculum van het voortgezet onderwijs sluiten helaas nog niet aan op deze werkelijkheid. Circulaire economie, andere manieren om brede welvaart te meten, of Echte Prijzen worden in de huidige lesmethoden vaak niet (uitgebreid) behandeld, terwijl jongeren hier wel vragen over hebben.

Lesbrieven als start

De lesbrieven Nieuwe Economie dragen bij aan de verandering van het economieonderwijs van binnenuit. Er is voor docenten enige vrije ruimte binnen het curriculum en daarvoor is nu ‘plug&play’ gereed materiaal beschikbaar. De lessen zijn interactief en sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren. Het materiaal is in overleg met een team van bekende economen, docenten en leerlingen ontwikkeld en getest. De lesbrieven hebben als hoofddoel het kritisch denken over economie onder leerlingen te bevorderen. De betrokken organisaties beogen een afgewogen debat over economische onderwerpen als ‘wat is (van) waarde’, ‘moet een economie groeien’ en ‘hoe (zo) circulair’.

De eerste lesbrieven zijn ontwikkeld voor onderbouw en bovenbouw havo/vwo. De lesbrieven zijn als losse les beschikbaar en kunnen zowel samen als losstaand worden gebruikt. De komende maand worden nog een aantal lesbrieven toegevoegd, o.a. over Echte Prijzen en de Waarde van werk.  Zo ontstaat een serie die gebruikt kan worden voor een reeks lessen binnen de vrije ruimte die economiedocenten hebben.

Meer informatie

De lesbrieven zijn vanaf vandaag als digitaal pakket te bestellen op de website van Our New Economy. Op de website is ook aanvullende informatie over het materiaal en het team van economen te vinden.

Stichting Day for Change is al 13 jaar actief in het onderwijs.  Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en de planeet voorwaarde is voor een eerlijke wereld. Zonder armoede. Met gelijke kansen voor iedereen. Met de educatieve activiteiten van Day for Change leren kinderen en jongeren over wereldburgerschap, duurzaam ondernemen en hun plaats in de wereld. Meer informatie: www.dayforchange.nl

Stichting Our New Economy is opgericht in 2017 met als doel het economieonderwijs en -onderzoek meer pluriform te maken en leerlingen en studenten kritisch te laten nadenken. ONE wil inspireren, verbinden en positief beïnvloeden in het onderwijs, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij het brede publiek. Hiermee zetten we de transitie in gang naar een solidaire en duurzame economie. Meer informatie: www.ourneweconomy.nl

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief