Day for Change Actie online

30 april, 2020

Day for Change biedt nu alle scholen de mogelijkheid om de Day for Change Actie online uit te voeren. Leuk, maar ook noodzakelijk nu we door het coronavirus elkaar niet in het klaslokaal kunnen ontmoeten. Met de Day for Change Actie online kunnen scholen duurzaam ondernemerschapsonderwijs op een speelse en eigentijdse manier opnemen in het curriculum.

Wat is de Day for Change Actie?

In de Day for Change Actie draait het om wereldburgerschap, duurzaam ondernemerschap en omgaan met geld. Leerlingen gaan als bewuste ondernemers aan de slag.
Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen onderneming. Ze ervaren dat de waarde van geld relatief is, dat een klein bedrag een groot bedrag kan worden en dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld. Naast bewustwording ontwikkelen leerlingen hun sociale en ondernemende vaardigheden. Ze leren hoe ze een ondernemersplan moeten maken en presenteren. Door middel van de 3 P’s van People, Planet en Profit leren ze meerwaarde creëren met hun product of dienst: niet alleen financiële waarde (winst), maar ook waarde voor mens en milieu. De winst die zij maken komt bovendien ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Nieuw: uitvoering online

In de online versie zijn de leermaterialen digitaal beschikbaar via de website van Day for Change en ook de activiteiten vinden zoveel mogelijk online plaats:

 • Vier digitale gastlessen door Day for Change van ca. 10 tot 15 minuten met daaraan gekoppeld twee opdrachten per les;
 • Digitale opdrachten voor de leerlingen ;
 • De beoordeling van ondernemingsplannen en eventueel een online pitch bepalen de hoogte van het microkrediet dat de leerlingen kunnen ontvangen.
 • Net als in de standaard Day for Change Actie is er microkrediet beschikbaar ter hoogte van gemiddeld € 5,- per leerling (oftewel gemiddeld € 125,- voor een klas van 25 leerlingen).
 • Uitvoering van de ondernemingsplannen is optioneel. Als leerlingen hun plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren, gebeurt dit zoveel mogelijk online:
  • Keuze voor bedrijfjes is beperkt tot producten die eenvoudig thuis kunnen worden geproduceerd en per post kunnen worden verstuurd, of diensten die online kunnen worden geleverd;
  • Verkoop vindt voornamelijk plaats via online marketing (via sociale media, website etc.);

Betrokkenheid medewerkers Day for Change

 • Vanuit Day for Change is (optioneel) een Q&A sessie met leerlingen mogelijk (ter voorbereiding op de pitch/uitwerken van het ondernemingsplan of tijdens de uitvoering van het bedrijf
 • De betrokken medewerker van Day for Change is tijdens de uitvoering van het project online beschikbaar voor vragen en overleg.
 • De afsluiting van de Day for Change Actie vindt digitaal plaats met de docent en indien gewenst een medewerker van Day for Change.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de online versie en de standaard versie van de Day for Change Actie samengevat:

verschillen DFC Online of Regulier

 Opbouw Day for Change Actie Online

De Day for Change Actie is modulair opgebouwd en zeer flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen, maar bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (meestal 6 tot 8 weken, langer kan ook). U kunt het hele schooljaar door deelnemen. Het is ook mogelijk de Day for Change Actie in te zetten tijdens een projectweek.

Kosten deelname Day for Change Actie Online

Bij inschrijving voor de Day for Change Actie Online betaalt de school de gebruikelijke inschrijfkosten van € 80,- voor het voortgezet onderwijs en € 45,- voor het primair onderwijs.

Scholen die het project afronden na presentatie van de bedrijfsplannen en dus niet tot uitvoering overgaan, krijgen een korting van € 10,- op het inschrijfgeld.

Daarnaast betaalt de school € 3,- per leerling voor toegang tot het lesmateriaal.

Het tarief voor inzet van een van onze gastdocenten of regio-coördinatoren bedraagt € 50,- per uur. In overleg bekijken we hoe het programma bij u op school het beste ingepast kan worden. We maken graag een offerte. Day for Change levert maatwerk.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief