De Day for Change Challenge!

12 mei, 2017

Day for Change Challenge Dr. Nassaucollege Penta!

Een photobooth, suikerspinnen, een loterij…  een greep uit wat er te zien was op de ondernemersmarkt op het Dr. Nassaucollege Penta in Assen (hier vind je een filmpje van de ondernemersmarkt). Hoe deze ondernemersmarkt tot stand is gekomen? Door de deelname van de leerlingen aan de Day for Change Challenge!  Plan Popcorn
De Day for Change Challenge is de Day for Change Actie, maar dan in één projectweek. Vier dagen om een onderneming te starten met een microkrediet en winst te maken voor Aflatoun in Senegal.

De leerlingen krijgen tijdens de Day for Change Challenge gastlessen over de waarde van geld, microfinanciering en ondernemerschap. Ze worden uitgedaagd een plan te maken voor een eigen onderneming en die plannen in een week tijd te realiseren! Een echte ‘kredietcommissie’, onder andere bestaande uit medewerkers van de Rabobank Assen Noord-Drenthe , bepaalt hoeveel microkrediet elk bedrijf ontvangt als startkapitaal.

Samen met mijn collega Karin begeleid ik, Reenske, deze intensieve week. Leuk en spannend: voor Karin en mij was het de eerste keer dat wij een Day for Change Challenge mochten uitvoeren.
En intensief was het! Vier dagen lang dompelden Karin en ik ons onder in het leven op school en werden we elke morgen begroet door bijna 100 pubers.
Bij tijd en wijle was het een uitdaging om de interesse van de leerlingen voor het onderwerp te wekken… pauze is vanuit het perspectief van de leerlingen vaak een beter alternatief!

 

Na het zien van een documentaire over een groepje Amerikaanse jongens dat een tijd heeft proberen te leven sponsen gooien!onder de armoedegrens (Living on a Dollar, te zien op Netflix), waren de leerlingen het erover eens dat het erg ‘heftig’ was om te zien: wij hebben het dan hier toch wel goed voor elkaar…
Karin en ik vonden het mooi om de bewustwording van de leerlingen, ondanks de af en toe nonchalante houding die pubers eigen is,  te zien groeien. Daar doen we het voor!

Tijdens de week werd het belang van een goede voorbereiding en organisatie voor zo’n intensief programma als de Day for Change Challenge mij duidelijk. Hoewel ik vaak met de docenten heb overlegd van te voren, waren er toch een paar kinkjes in de kabel. Zo gaf ik een klas de gastles over microfinanciering, zonder dat er in het lokaal een docent aanwezig was. Ondanks de gemaakte afspraken was er bij de docenten wat verwarring ontstaan en stond ik er alleen voor. Ik had er m’n handen vol aan om de (drukke) klas een beetje in het gareel te houden. Reken maar dat ik grote bewondering heb voor alle docenten die dit dagelijks doen! Bij mij ging het orde houden helaas wat ten koste van de leuke gastles die ik wilde geven! Ook werkte het geluid niet, dus de filmpjes die ik wilde laten zien, konden niet worden afgespeeld.

Dit was natuurlijk jammer, maar al doende leert men. Karin en ik hebben een en ander op een hele fijne manier met de docenten kunnen nabespreken. Zij waren enorm enthousiast over de Day for Change Challenge: ze willen graag volgend schooljaar weer meedoen!
De docenten merkten op dat het voor de vmbo-leerlingen erg goed werkt om zich een week lang met dit onderwerp bezig te houden. De aandacht blijft er dan goed bij, beter dan wanneer het project verspreid wordt over een aantal weken.

Het eindresultaat mag er zijn: de leerlingen hebben in slechts een paar uurtjes bijna 300 euro verdiend met hun Winnaars originaliteitsprijscreatieve ondernemingsplannen. Een supergeslaagde Day for Change Challenge!

 

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief