Betekenisvol ondernemen: hoe doe je dat?

3 mei, 2018

Winst maken en bijdragen aan een betere wereld hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog betekenisvol ondernemen is de toekomst.

De afgelopen maanden heeft Day for Change meerdere malen een workshop mogen verzorgen over betekenisvol ondernemen. Samen met economie leraren in opleiding en deelnemers van de landelijke studiedag economie van de VECON Businesschool bogen we ons over vragen als:

Hoe bereid je jouw leerlingen voor op de verandering van kenniseconomie naar betekenis economie? Wat houdt deze verandering in en waarom is het belangrijk voor jouw leerlingen? En hoe motiveer je jouw leerlingen om (nu en later) praktisch vorm te geven aan thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de drie Ps van People, Planet en Profit?

Inspiratie!

Inspiratie voor deze workshop komt onder andere van Aaron Hurst, schrijver van het boek ‘The Purpose Economy’ en de Nederlandse Kees Klomp die het boek het ‘Handboek betekenisvol ondernemen’ schreef. Zij stellen dat wij naar een economie gaan waarin maatschappelijke winst belangrijker wordt dat financiële winst. Dit komt doordat onze maatschappij veranderd en omdat naast geld ook zingeving steeds belangrijker wordt.

Ieder bedrijf wordt tegenwoordig door de maatschappij gedwongen om na te denken over hun MVO beleid en hiermee aan de slag te gaan. Het gaat zelfs zo ver dat veel succesvolle nieuwe bedrijven in eerste instantie niet zijn opgericht om financiële winst te behalen, maar om een sociaal of ecologisch probleem op te lossen. Betekenisvol ondernemen: een vorm van ondernemen waar de wereld beter van wordt.

Nederlandse voorbeelden

Een aantal mooie Nederlandse voorbeelden hiervan zijn De Chololatemakers, Fair Phone, Seepje en The Ocean Cleanup. Allemaal jonge ondernemingen die met hun bedrijf een bijdrage willen leveren aan een betere wereld.

Day for Change wil de leerlingen die meedoen aan de Day for Change Actie ook motiveren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Niet alleen omdat ze dan goed bezig zijn, maar ook omdat het voor hen in de toekomst onontkoombaar is. Energiezuinig, of energie-neutraal, produceren, recyclen en transparantie van oorsprong tot klant worden de nieuwe norm. Als je als ondernemer succesvol wil zijn, moet je hierin meegaan. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de leerlingen hierop voor te bereiden.

Hoe motiveer je jongeren?

Uit de workshops kwam onder andere naar voren dat de mate waarin je leerlingen hiervoor kunt motiveren enorm scheelt per niveau, omgeving, school en bijvoorbeeld toewijding van de docent. Onze eigen ervaring is ook dat de bovenstaande boodschap bij de ene groep beter landt dan bij de andere. Het mooie is dat de leerlingen door mee te doen aan de Day for Change Actie sowieso al bezig zijn met ondernemen voor een betere wereld: het streven is niet winst voor henzelf, maar winst voor inclusive finance projecten in het buitenland.

Jongeren die betekenisvol ondernemen

Sommige jonge ondernemers lukt het ook nog met hun bedrijf bij de dragen aan de oplossing van een sociaal of ecologisch probleem. Creatieve voorbeelden hiervan zijn:

– kerstkransen van oude stoffen maken in een verzorgingstehuis

– verkoop van taarten gemaakt van afgekeurd fruit

– verkoop van poef’s en plantenbakken gemaakt van oude autobanden

kransenmaken       Tirecycle
Deze leerlingen zijn de ondernemers van morgen. Op zoek naar een vorm van ondernemen waar de wereld beter van wordt.

Als dit onderwerp uw interesse heeft gewekt raden wij u aan de boeken van Kees Klomp en Aaron Hurst te lezen. Ook kunt u kijken naar de Tegenlicht documentaire: Rendement van Geluk. Natuurlijk gaan wij ook graag met u in gesprek over dit onderwerp.  Neem vooral contact op met ons op. 

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief