Lesbrieven Nieuwe Economie: aandacht voor duurzaamheid en welzijn

11 december, 2020

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft ook invloed op ons economisch denken: met welke bril kijken we naar de economie? Met de lesbrieven Nieuwe Economie voor HAVO en VWO krijgen leerlingen de kennis en tools aangereikt om economische ideeën (kritisch) te onderzoeken.

Steeds meer stromingen en – theorieën kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart.  Dit pluriforme kader – een bredere blik op de economie – is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Want al die transities en veranderingen waar onze wereld aan onderhevig is, bieden ook nieuwe kansen. In de circulaire economie, de energietransitie, digitalisering én in sociaal ondernemerschap.

Met de juiste kennis en de juiste vaardigheden kunnen jouw leerlingen deze kansen benutten. Daardoor kunnen ze beter omgaan met snel veranderende tijden en als bewuste wereldburgers bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Bovendien zijn ze op deze manier beter voorbereid op het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken steeds centraler komt te staan.

Wil je als docent:

  • Het kritisch denkvermogen van je leerlingen stimuleren?
  • Leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op economie?
  • Hen de handvatten en vaardigheden geven waarmee ze bewuste wereldburgers kunnen worden?

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!  

Wat bieden wij?

In één lesuur per lesbrief maak je leerlingen bekend met nieuw economisch denken vanuit een pluriform kader. Leerlingen krijgen de tools aangereikt om economische ideeën te onderzoeken en kritische vragen te stellen, vanuit hun eigen belevingswereld. Het onderliggend normatieve kader is dat een economie ook ingericht kan worden op het nastreven van welzijn voor alle mensen binnen de grenzen van de Aarde.

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar waarde

De eerste lesbrief wordt ontwikkeld voor de havo/vwo onderbouw en gaat over het begrip ‘waarde’ in de economie. In deze les onderzoeken leerlingen wat voor hen van waarde is, en hoe zich dit verhoudt tot economisch denken. Ze leren dat er verschillende perspectieven op economie mogelijk zijn, waarin naast financiële waarde ook sociale waarde en ecologische waarde een rol spelen. De donut economie is hierbij een bruikbaar beeld. 

Onze partner: ONE

Day for Change ontwikkelt de lesbrieven op initiatief van en in co-creatie met onze partner Our New Economy (ONE) .

ONE wil bijdragen aan een nieuwe economie die een goed leven voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken werkt ONE met denkers én doeners aan theorieën die aantonen dat het anders kán. ONE vertaalt die theorie ook naar de praktijk. Zo kan iedereen meedoen en een bijdrage leveren aan die nieuwe duurzame en sociale economie. ONE richt zich op het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en nu, in samenwerking met Day for Change, ook op het voortgezet onderwijs.

Bij de ontwikkeling van de lesbrieven worden ONE en Day for Change ondersteund door een adviesraad van economen waaronder Irene van Staveren (hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies (ISS) van de EUR),  Arjo Klamer (hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de EUR), Esther Mirjam Sent (hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) en Nicky Pouw (associate Professor economics of wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam).

Een lesbrief voor 1 lesuur bevat:

  • Handleiding, theoretisch kader en ondersteunend presentatiemateriaal voor docenten;
  • Werkblad met opdrachten voor de leerlingen.

De eerste lesbrief is begin 2021 beschikbaar, voor de onderbouw havo/vwo. Daaropvolgende lesbrieven (havo/vwo, onderbouw én bovenbouw) zijn vanaf schooljaar 2021 – 2022 te gebruiken. Hierin komen onderwerpen als werk en inkomen, circulaire economie, True Price, de Sustainable Development Goals en Integrated Reporting waarschijnlijk aan bod.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief