Enthousiaste bestuurders gezocht

26 september, 2023

Kleine stichting met grootste dromen voor de toekomst.

Heb jij een hart voor duurzaamheid en begrijp je hoe belangrijk het is om kinderen en jongeren voor te bereiden op een duurzame en rechtvaardige toekomst? Dan geloof jij in de missie van Day for Change! Wij zoeken op korte termijn drie betrokken bestuurders (voorzitter, secretaris en penningmeester). Lijkt het jou leuk om op vrijwillige basis bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting en ben je woonachtig in midden Nederland? Dan ben jij de bestuurder die wij zoeken!

Missie/visie

 Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem, toegankelijk voor iedereen, goed voor mens, dier en de planeet. Wij doen dat door duurzaam ondernemerschap centraal te stellen in een educatie-project waarbij kinderen en jongeren leren ondernemen met een microkrediet. De winst die zij maken komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Daarnaast bieden we losse gastlessen en workshops aan rondom wereldburgerschap en duurzaam ondernemen. Sinds 2020 werken we samen met Our New Economy aan een serie lesbrieven rondom nieuw economische thema’s voor het voortgezet onderwijs, onder de noemer Economieles.nu.

Wij geloven dat iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen, zijn of haar talenten te ontdekken en de middelen te verwerven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Om dit te realiseren dragen we bij aan de vorming van generatie bewuste wereldburgers, die in staat zijn om kansen te grijpen, zowel in relatie tot verwerven van eigen inkomen als in relatie tot sociale verandering.  

Bestuur

Benoemingen van bestuursleden en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal vijf jaar (korter mag natuurlijk ook). Een bestuurder kan ten hoogste tweemaal herbenoemd worden.

Het bestuur vergadert vier maal per jaar met de directeur van de stichting in Hilversum. Als bestuurder investeer je ca. 4 tot 6 uur per kwartaal. De vergaderingen van het bestuur worden weergegeven in notulen. Notulen en onderliggende stukken zijn inzichtelijk voor directie en medewerkers van de stichting.

Belangrijkste taak voor het bestuur is: 

  1. Als klankbord op te treden voor de directie.
  2. Toezicht houden op de algemene gang van zaken conform wettelijke kaders

Directie

De dagelijkse leiding is in handen van de directie. De directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid, stelt activiteitenplannen, begrotingen en de jaarrekening op, kent budgetten toe, draagt zorg voor evaluatie van de strategie, het gevoerde beleid en de betrokken medewerkers.

Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van het bestuur zijn: 

  • Goedkeuring begroting;
  • Goedkeuring jaarplan en evt. meerjarenplannen;
  • Beoordeling jaarverslag en goedkeuring jaarrekening;

Het bestuur wordt geïnformeerd over de gang van zaken bij Day for Change door: 

  • Rapportages over het realiseren van de doelstelling, de besteding van middelen, de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie;
  • Schriftelijke en mondelinge toelichting door de directie tijdens de vergaderingen;
  • Mondelinge en schriftelijke toelichting op beleid en voortgang door medewerkers als de agenda van de bestuursvergadering om hun kennis en ervaring vraagt. 

Interesse? Stuur kort motivatie en cv.  Met geschikte kandidaten volgt een online kennismakingsgesprek met bestuursvoorzitter en directie. Streven is de vacatures op zo kort mogelijke termijn te vervullen. 

Lees meer: Enthousiaste bestuurders gezocht
© Day for Change 2016
contact   privacy   nieuwsbrief